نام نشانی
دهناد دشت یاسوج- خیابان فردوسی
قدس گچساران یاسوج- خیابان شهید بشارت
دنا یاسوج- خیابان ذاکری