آرامگاه شاه نعمت‌ الله ‌ولی کرمان

آرامگاه شاه نعمت‌ الله ‌ولی کرمان

آرامگاه یا آستانه شاه نعمت الله ولی در ۳۰ کیلومتری جنوب شرقی شهر کرمان در شهر ماهان واقع شده‌است.

شاه نعمت الله ولی در سال ۸۳۲ و به قولی ۸۳۴ ه.ق. در شهر کرمان فوت نموده و در ماهان در میان باغی مصفا مدفون شده‌است. هسته اولیه این بنا گنبدی منفرد بوده که در سال ۸۴۰ ه.ق. و به دستور «احمدشاه دکنی» ساخته شده و به تدریج توسعه یافته‌است. این بنا ۳۲۰۰۰ مترمربع مساحت داشته و از چندین صحن تشکیل شده که شامل صحن‌های اتابکی، وکیل الملکی، حسینیه، میرداماد و بیگلربیگی است.

ورودی امروزی آن از سمت شرق می‌باشد که به صحن اتابکی واز آنجا به صحن وکیل الملکی که به رواقهای دوره قاجاریه و گنبدخانه و رواق شاه عباسی و صحن حسینیه دسترسی دارد منتهی می‌گردد. آخرین صحن این بنا بیگلربیگی است که به خانه متولی باشی ختم می‌گردد. این مجموعه طی شش قرن بنا شده و تداوم معماری ایران را در شش قرن گذشته و به صورت زیبایی به تماشا گذارده‌است.

بیشترین توسعه این مجموعه در دوران قاجاریه انجام شده. معماران آن استاد «کمال الدین حسین» و بانی آن بکتاش خان (رواق و صحن میرداماد), «استاد رضاً و بانی آن»عبدالحمید میرزاً (صحن حسینیه)می باشد.

صحن وکیل الملکی و رواقها به دستور وکیل الملک اول و دوم در سالهای ۱۲۸۵ ه.ق. بناگردیده‌است. عناصر تزئینی مجموعه شامل کاشیکاری، کاربندی، مقرنس، گچبری و نقاشی است.