دسته: لرستان

سرخ دم لكی کوهدشت

این محوطه درقسمت شمالی دشت کوهدشت به فاصله ۶ کیلومتر از مرکز شهر  ودر   دامنة کوه چنگری واقع شده است. آثار موجود در آن نشان میدهد که وضعیت کوه در…

قلعه كوهزاد (وزنيار ) کوهدشت

قلعه كوهزاد (وزنيار ) کوهدشت

 اين بنا در شهرستان كوهدشت  ودر بخش رومشگان  واقع شده است .تمامي قسمتهاي برجاي مانده بنا از سنگ و ملاط است و قسمت شمالي آن سالم تر از ساير قسمت…

غار كوگان پل دختر

غار كوگان پل دختر

اين غار شگفت انگيز و زيبا در شهرستان پلدختر واقع شده است. ورودي غار بصورت چهار گوش در اندازه 50/2 * 20/2 متر است و به سمت شمال باز مي…

غار كلماكره پل دختر

غار كلماكره پل دختر

كلماكره غاريست طبيعي و باستاني در شهرستان پلدختر  كه زيبايي قابل توجهي دارد. اشياء به غارت رفتةشامل ريتونها ،بشقاب ها .پيكركها وبسياري از انواع اشيا ء بي نظير مي باشد…

نقوش صخره ای هوميان کوهدشت

نقوش صخره ای هوميان کوهدشت

اين نقوش در شمال شهرستان كوهدشت  واقع شده اند. نقاشيهاي مذكور  نقش جادوي و سحر آميزي داشتند ومعمولا  افراد اين نقوش رابر روي ديواره غارها ايجاد مي نمودندو آرزو وآمال…

مسجد امام (سلطاني سابق) بروجرد

مسجد امام (سلطاني سابق) بروجرد

ازجمله آثار ارزنده معماري دوره اسلامي در لرستان مسجد امام (سلطاني سابق) است. اين بنا  يكي از ارزشمند ترين وممتازترين بناهاي بروجرد به شمار ميرود.صحن اين بنابه طول وعرض47×61مترمربع است…