دسته: لرستان

سرخ دم لکی کوهدشت

این محوطه درقسمت شمالی دشت کوهدشت به فاصله ۶ کیلومتر از مرکز شهر  ودر   دامنه کوه چنگری واقع شده است. آثار موجود در آن نشان میدهد که وضعیت کوه در…

قلعه كوهزاد (وزنيار ) کوهدشت

قلعه کوهزاد (وزنیار ) کوهدشت

 این بنا در شهرستان کوهدشت  ودر بخش رومشگان  واقع شده است .تمامی قسمتهای برجای مانده بنا از سنگ و ملاط است و قسمت شمالی آن سالم تر از سایر قسمت…

غار كوگان پل دختر

غار کوگان پل دختر

این غار شگفت انگیز و زیبا در شهرستان پلدختر واقع شده است. ورودی غار بصورت چهار گوش در اندازه ۵۰/۲ * ۲۰/۲ متر است و به سمت شمال باز می…

غار كلماكره پل دختر

غار کلماکره پل دختر

کلماکره غاریست طبیعی و باستانی در شهرستان پلدختر  که زیبایی قابل توجهی دارد. اشیاء به غارت رفتهشامل ریتونها ،بشقاب ها .پیکرکها وبسیاری از انواع اشیا ء بی نظیر می باشد…

نقوش صخره ای هوميان کوهدشت

نقوش صخره ای هومیان کوهدشت

این نقوش در شمال شهرستان کوهدشت  واقع شده اند. نقاشیهای مذکور  نقش جادوی و سحر آمیزی داشتند ومعمولا  افراد این نقوش رابر روی دیواره غارها ایجاد می نمودندو آرزو وآمال…

مسجد امام (سلطاني سابق) بروجرد

مسجد امام (سلطانی سابق) بروجرد

ازجمله آثار ارزنده معماری دوره اسلامی در لرستان مسجد امام (سلطانی سابق) است. این بنا  یکی از ارزشمند ترین وممتازترین بناهای بروجرد به شمار میرود.صحن این بنابه طول وعرض۴۷×۶۱مترمربع است…