زبان، خط، مبدا تاریخ و پرچم ایران

به موجب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران  زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران، فارسي و هجرت پيامبر اسلامي(ص) مبدأ تاريخ رسمي كشور است.
روز اول فروردين(21 مارس) آغاز سال نو در ايران است. انجام امور رسمي كشور بر اساس تاريخ هجري شمسي و پرچم آن به رنگ هاي سبز و سفيد و سرخ با علامت مخصوص جمهوري اسلامي ايران و 22 نگاره(الله اكبر) است. بیش از نيمي از مردم ايران به زبان فارسي با گويش هاي مربوط به آن سخن مي گويند.