سرخ دم لکی کوهدشت

این محوطه درقسمت شمالی دشت کوهدشت به فاصله ۶ کیلومتر از مرکز شهر  ودر   دامنه کوه چنگری واقع شده است. آثار موجود در آن نشان میدهد که وضعیت کوه در نحو انتخاب مکان نقش اساسی را ایفا نموده است . بطوریکه حصار مکشوفه  بنابر وضعیت کوه ساخته شده و در کنار پرتگاههای کوه عملکرد تدافعی آن را مشخص تر نموده است . این محوطه علاوه برحصار از تختگاه ، شاه نشین و منازل مسکونی تشکیل گردیده که شاه نشین آن مسلط بر همه قسمتهای حصار است . در این محوطه سنگهای حجاری شده با نقش شیر بالدار و درخت زندگی و همچنین قطعات سفالی از نوع سفال لعابدار با نقش کنده زیر لعاب متعلق به قرون ۷ و ۸ هـ . ق و سفالینه های هزاره اول بدست آمده است . کاوشهای باستانشناسی در این محوطه از سال ۱۳۷۷ آغاز و تاکنون ادامه دارد . اشیاء بدست آمده علاوه بر چند قطعه سنگ با نقش شیر بالدار یک قطعه تابوت سفالی و یک هاون سنگی ، دو کوزه سفالی کوچک و یک سنجاق مفرغی می باشند که در حفریات باستانشناسی بدست آمده اند . در فاصله ۳۰ کیلومتری این محوطه در دامنه کوه کر شوراب روستائی به اسم سرخ دم لری وجود دارد که در طی سالهای قبل از انقلاب به سرپرستی آقای اشمیت مورد کاوش قرار گرفته است .این محوطه باستانی( احتمالامربوط سده ۷الی۵ ق.م)است که به شماره ۳۶۳۸ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

یک فکر در “سرخ دم لکی کوهدشت”

  1. رازهای سه هزار ساله نهفته در دل «تپه ربط» کی گشوده می شود، آیا تپه ربط در شهرستان مرزی سردشت همان «کشور آفتاب» است؟ باستان شناسان ایرانی برای کشف این راز مدت سه سال است که اطراف و اکناف این تپه را با دقت و وسواس تمام می کاوند و تاکنون آثاری را کشف کرده اند که به لحاظ باستانشناسی در تمام فلات ایران کم نظیر است. کشف آجرهای لعابدار با نقش الهه های بالدار، سه کتیبه آجری با خط میخی به زبان آشوری، سنگ فرش های بی نظیر و سفال های آغازین ادبیات از دستاوردهای مهم دو فصل کاوش در این تپه می باشد که برای نخستین بار در شمال غرب ایران گزارش می شود. با کشف نقش الهه های عریان و بالدار بر روی آجرهای لعابدار، باستانشناسان به دنبال رد پای «کشور آفتاب» در این محوطه هستند. این آجرها در فصل اول کاوش های باستانشناسی به دست آمده که مربوط به عصر آهن یک یعنی سه هزار سال پیش است. بالاتنه این الهه ها شبیه زن و پایین تنه آنها شبیه به حیواناتی مانند آهو و گاو است که با بالهای برافراشته، الهه را در حال پرواز نشان می دهد. کشف الهه با نقش زن نخستین بار است که در داخل فلات ایران مشاهده می شود. در کاوش های باستانشناسی قبلی حتی در تخت جمشید نیز هرگز تصاویری با نقش زن دیده نشده است. باستانشناسان با بررسی نقشه و مسیر حمله «سارگون» پادشاه آشور احتمال می دهند تپه ربط محل دولت «موساسیر» باشد که آشوری ها آن را «آردینی» به معنی «کشور آفتاب» می خواندند. موساسیرها معاصر دو امپراتوری بزرگ اورارتو و آشور بودند که بنابه مقتضیات زمان گاهی با اورارتوها و گاهی با آشوری ها متحد می شوند.

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.