سوغات کهگیلویه و بویر احمد

قالی، گبه، جاجیم، خورجین، سیاه چادر، نمد، جانمازی، پشتی، گمچه بافی.

اطلاعات گردشگری ایران