مدرسه و مسجد عمادالدوله

خرداد ۱۶, ۱۳۹۲
by admin
L2088


مدرسه و مسجد عمادالدوله که قسمتی از آن مدرسه و حوزه علمی امام صادق در بازار زرگران کرمانشاه و ورودی کوی نان برنجی پزان است
درب چوبی زیبای این بنا و کاشی کاری های آن دیدنی است

Comments are closed.

نوشته قبلي
«
نوشته بعدي
»