هتل هاي آذربايجان شرقي

نام واحد اقامتی

شهرستان

نشانی کامل واحد اقامتی

شماره تلفن ثابت

آذربایجان

تبریز

چهارراه شریعتی اول شریعتی شمالی

۰۴۱۱-۵۵۵۹۰۵۱-۳

ائل گلی

تبریز

پارک ائل گلی

۰۴۱۱-۳۸۰۷۸۲۰

اردوگاه پارک ملت

تبریز

جاده ایلگلی پارک ملت

۰۴۱۱-۳۸۴۵۲۷۰

ارک

تبریز

خیابان امام کوچه ارک

۰۴۱۱-۵۵۵۷۵۸۳

ایران

تبریز

خیابان راه آهن روبروی بیمارستان بابک

۰۴۱۱-۴۴۵۹۵۱۵-۶

پارس

تبریز

پارک ائل گلی

۰۴۱۱-۳۸۰۸۵۵۵

پارک

تبریز

خیابان امام روبروی دبیرستان فردوسی

۰۴۱۱-۵۵۵۱۸۵۲

پتروشیمی

تبریز

بلوار استاد شهریار

۰۴۱۱-۳۳۳۵۷۵۶

تبریز

تبریز

خیابان امام خمینی فلکه دانشگاه

۰۴۱۱-۳۳۴۱۰۸۱-۹

دریا

تبریز

خیابان راه آهن بیمارستان بابک

۰۴۱۱-۴۴۵۹۵۰۱-۷

دریای مراغه

مراغه

میدان گاز

۰۴۲۱-۳۲۵۲۲۲۰

رضوی

اهر

خیابان امام پایین‌تر از میدان ۱۵ خرداد

۰۴۲۶-۲۲۲۲۴۸۲

رضوی

اهر

خیابان امام پایین‌تر از میدان ۱۵ خرداد

۰۴۲۶-۲۲۲۲۴۸۲

سولماز

میانه

جاده ترانزیت روبروی پارک

۰۴۲۳-۲۲۳۹۹۰۱-۲

سینا

تبریز

خیابان امام خمینی فلکه دانشگاه

۰۴۱۱-۵۵۶۶۲۱۱

شرفخانه

شبستر

بندر شرفخانه

۰۴۷۲۲۱۶-۲۹۹۷

شرفخانه

شرفخانه

ساحل شرفخانه

۰۴۷۲۲۱۶-۲۹۵۵

شهریار

تبریز

جاده ایل گلی

۰۴۱۱-۳۳۱۸۳۱۵

شهریار

تبریز

خیابان ایل گلی

قدس

تبریز

خیابان امین فلکه ترمینال قدیم

۰۴۱۱-۵۵۶۸۰۹۸

کندوان – هتل صخره ای

اسکو

روستای کندوان

۰۴۱۲-۳۲۳۰۱۹۱-۷

کوثر

تبریز

خیابان امام روبروی سینمای فرهنگیان

۰۴۱۱-۵۵۳۷۶۹۲

گسترش

تبریز

خیابان امام خمینی چهارراه آبرسان

۰۴۱۱-۳۳۴۵۰۲۱-۴

گلشن راز

شبستر

کمربندی شبستر بلوار بسیج

۰۴۷۱-۲۳۳۴۵۷۵-۶

لاله

بناب

میدان معلم

۰۴۱۲-۷۲۶۵۸۹۱

مروارید

تبریز

خیابان امام خمینی روبروی باغ گلستان

۰۴۱۱-۵۵۱۳۳۳۶-۷

مهمانسرای جلفا

جلفا

میدان شهید بهشتی

۰۴۹۲-۳۰۲۲۸۲۴-۵

مهمانسرای سراب

سراب

بلوار شهید بهشتی

۰۴۳۱-۲۲۲۳۸۸۹

مهمانسرای مرند

مرند

جاده تبریز کیلومتر ۴

۰۴۹۱-۲۲۳۷۴۴۵-۶

نگین

تبریز

جنب ترمینال بزرگ تبریز

۰۴۱۱-۴۷۹۸۶۰۴

هادی

هادیشهر

خیابان شهید یحیوی

۰۴۹۲۳۰۴-۲۵۱۸