هتل هاي آذربايجان غربي

نام

شهرستان

نشاني كامل واحد اقامتي

شماره تلفن ثابت

هادي

هاديشهر

خیابان شهید یحیوی

0492304-2518

آذران

اروميه

خیابان شهید منتظری پلاک 96

0441-3372587

آنا

اروميه

خیابان کاشانی روبروی بیمارستان شهید مطهر

0441-3453514

ارك

اروميه

خیابان شهید منتظری داخل کوچه جنب مسجد امام

0441-2356051

الوند

ماكو

خیابان امام میدان امام حسین

0462-3223491

برنجيان

مياندوآب

خیابان امام پاساژ شمس آوری

0481-2221175

تك ستاره

اروميه

خیابان امام پشت مسجد سردار

0441-2231861

حميد

مرزبازرگان

مرزبازرگان درب خروجی گمرک

0462-3372786-7

خرم

اروميه

خیابان امام پشت مسجد سردار

0441-2225444

دريا

پيرانشهر

خیابان قدس

0444-4224735

دريا

اروميه

خیابان امام خیابان طرزی

0441-2229962

رضا

اروميه

خیابان امام اول خیابان بعثت

0441-2226580-3

رنجي

تكاب

خیابان انقلاب بلوارچمنی میدان 17شهریور

0482-5223179

ساحل

اروميه

خیابان والفجر2

0441-3369970-5

كويستان

مهاباد

ابتدای بلوار شهید شهریکندی

0442-2335738

لاله

اروميه

خیابان شهید منتظری پلاک 114

0441-2352740

لاله

ماكو

خیابان امام میدان امام حسین

0462-3223441

مجتمع جهانگردي فانوس

اروميه

کیلومتر 18 جاده دریا بندرگلمانخانه

0441-2362358

مجتمع گردشگري باري

اروميه

کیلومتر 55 جاده ارومیه قوشچی

0442-3222873

مهمانسراي اروميه

اروميه

خیابان کاشانی نرسیده به خیابان بهشتی

0441-2223080-5

مهمانسراي خوي

خوي

خیابان انقلاب جنب پارک شهر

0461-2440351

مهمانسراي ماكو

ماكو

خیابان امام خمینی

0462-3223185

پارک

اروميه

ارومیه،خیابان امام،روبروی بازار

2245928-0441

جم

اروميه

خیابان امام، جنب پاساژ معماری

2222654-0441

قصر

اروميه

بلوار هفت تیر، روبروی ترمینال شهرستان

2372643و2372691-0441

گیلان

مهاباد

خیابان طالقانی

2223921و2242325 -0442

مروارید

اروميه

خیابان پاسداران، روبروی پارک ساحلی

1-346860-0441

ثمین

خوي

لوار ولیعصر،میدان ولایت فقیه

2254216-0461

فلامینگو

اروميه

بندر گلمانخانه،کیلومتر 18 جاده دریا

2362011-2362012-0443

کارون

اروميه

ارومیه، خ امام،پاساژمعماری

2222596-0441

هادي

هاديشهر

خیابان شهید یحیوی

0492304-2518