هتل های گلستان

نام

شهرستان

نشانی کامل واحد اقامتی

شماره تلفن ثابت

ارم

یاسوج

میدان جانباز

۰۷۴۱-۲۲۲۳۱۹۱

پارسیان

یاسوج

یاسوج پل بشار جنب کارخانه قند

۰۷۴۱-۴۲۲۳۴۷۰-۷

مجتمع رفاهی فرهنگیان

گچساران

مجتمع فرهنگیان دولت

یاسوج

ترمینال

۰۷۴۱-۲۲۲۹۲۸۹

مجتمع ویلائی یاسوج

یاسوج

تپه تل دراز بالاتر از بهزیستی

۰۷۴۱-۲۲۲۲۲۱۸

هتل ارم

بویراحمد

یاسوج – میدان جانبازان

۷۴۱۲۲۲۳۱۹۱

هتل پارسیان

بویراحمد

یاسوج – یاسوج -بلوار نماز جنب کارخانه قند

۷۴۱۲۲۲۳۱۹۱

مجتمع جهانگردی

بویراحمد

یاسوج – تپه تل دراز بالاتر از بهزیستی

۷۴۱۲۲۲۷۶۱۶