هتل های سمنان

 

نام

شهرستان

نشانی کامل واحد اقامتی

شماره تلفن ثابت

دانش

دامغان

خیابان دکتر بهشتی

۰۲۳۲-۵۲۳۱۱۲۱

قدس

سمنان

بلوار قدس نرسیده به میدان امام رضا

۰۲۳۱-۳۳۲۶۸۲۱

مهمانسرای بسطام

دامغان

داخل پارک شهرداری

۰۲۷۴-۵۲۲۲۲۶۲

مهمانسرای دامغان

دامغان

بلوار آزادی شمالی جنب پارک ملت

۰۲۳۲-۵۲۴۲۰۷۰

مهمانسرای سمنان

سمنان

بلوار بسیج پائین تر از استانداری

۰۲۳۱-۴۴۴۱۴۳۳-۵

مهمانسرای شاهرود

شاهرود

خیابان فردوسی پارک شهر

۰۲۷۳-۲۲۲۶۰۷۸

مهمانسرای مهدی شهر

دامغان

انتهای خیابان صاحب الزمان

۰۲۳۲-۳۶۲۴۱۸۰

نام هتل آدرس شماره تماس
هتل جهانگردی سمنان(۳ستاره) سمنان، بلوار بسیج، پائین تر از استانداری ۰۲۳۱-۴۴۴۱۴۳۳
قدس (۲ستاره) سمنان، بلوار قدس، نرسیده به میدان امام رضا ۰۲۳۱-۳۳۲۶۸۲۱
هتل دربند (۴ ستاره) مهدیشهر،  دربند، نرسیده به غار دربند ۰۹۱۲۱۳۱۴۴۸۳
هتل سنگسر (۳ ستاره) مهدیشهر-  انتهای خیابان صاحب الزمان ۰۲۳۱۳۶۲۴۱۸۰
مهمان پذیر اسلامی نو شاهرود، میدان شهداء، ابتدای خیابان شهداء ۰۲۷۳-۲۲۳۳۸۶۰
مهمان پذیرامیر دامغان، میدان ورزش ۰۲۳۲-۵۲۳۱۷۷۶
مهمان پذیر آزادی شاهرود، بلوار آزادی ۰۲۷۳-۲۲۲۸۴۵۴