آرشيو استان: سمنان

پارک ملی توران شاهرود
سمنان

پارک ملی توران شاهرود

پارک ملی توران از پارک‌های ملی ایران است. این پارک ملی در شهرستان شاهرود قرار دارد. مجموعه توران با مساحت ۱۴۶۴۹۹۲ هکتار بعد از پناهگاه ادامه مطلب…