بایگانی برچسب‌ها : مقبره شهنشاه خرم آباد

مقبره شهنشاه(شجاع الدين خورشيد) خرم آباد

مقبره شهنشاه(شجاع الدین خورشید) خرم آباد

 این مقبره در شهرستان خرم آباد واقع شده است.
پلان مقبره مستطیل شکل و پلان داخلی آن هشت ضلعی و هر ضلع آن ۵/۲ متر است سبک معماری گنبد آن نار دو پوسته و مواد و مصالح آن سنگ گچ است ارتفاع گنبد از سطح زمین ۱۲ متر است.در وسط آن قبری است که برروی آن صندوق چوبی کنده کاری شده ای قرار دارد. این اثر به احتمال زیاد مربوط به سر سلسله اتابکان لر کوچک شجاع الدین خورشید است که به واسطه عدالت و دادگستری مقبره وی مورد احترام اهالی قرار گرفته است .