آرامگاه یا آستانه شاه نعمت الله ولی در ۳۰ کیلومتری جنوب شرقی شهر کرمان در شهر ماهان واقع شده‌است.

شاه نعمت الله ولی در سال ۸۳۲ و به قولی ۸۳۴ ه.ق. در شهر کرمان فوت نموده و در ماهان در میان باغی مصفا مدفون شده‌است. هسته اولیه این بنا گنبدی منفرد بوده که در سال ۸۴۰ ه.ق. و به دستور «احمدشاه دکنی» ساخته شده و به تدریج توسعه یافته‌است. این بنا ۳۲۰۰۰ مترمربع مساحت داشته و از چندین صحن تشکیل شده که شامل صحن‌های اتابکی، وکیل الملکی، حسینیه، میرداماد و بیگلربیگی است.

ورودی امروزی آن از سمت شرق می‌باشد که به صحن اتابکی واز آنجا به صحن وکیل الملکی که به رواقهای دوره قاجاریه و گنبدخانه و رواق شاه عباسی و صحن حسینیه دسترسی دارد منتهی می‌گردد. آخرین صحن این بنا بیگلربیگی است که به خانه متولی باشی ختم می‌گردد. این مجموعه طی شش قرن بنا شده و تداوم معماری ایران را در شش قرن گذشته و به صورت زیبایی به تماشا گذارده‌است.

بیشترین توسعه این مجموعه در دوران قاجاریه انجام شده. معماران آن استاد «کمال الدین حسین» و بانی آن بکتاش خان (رواق و صحن میرداماد), «استاد رضاً و بانی آن»عبدالحمید میرزاً (صحن حسینیه)می باشد.

صحن وکیل الملکی و رواقها به دستور وکیل الملک اول و دوم در سالهای ۱۲۸۵ ه.ق. بناگردیده‌است. عناصر تزئینی مجموعه شامل کاشیکاری، کاربندی، مقرنس، گچبری و نقاشی است.