اردبیل

استان در بخش شرقی فلات آذربایجان قرار دارد. فلات آذربایجان سرزمینی بلند و کوهستانی است که در شمال غرب فلات ایران واقع شده است، در حدود دو سوم استان اردبیل را نواحی کوهستانی و یک سوم بقیع را مناطق پست و هموار تشکیل می دهد. آب و هوای استان اردبیل، به طور کلی از نوع آب و هوای معتدل کوهستانی است. با توجه به تنوع شرایط طبیعی در این منطقه میزان دما و بارش در نواحی مختلف آن متفاوت است نواحی جنوبی استان مرتفع و کوهستانی است و زمستان سرد و پر برف ولی تابستان های معتدل دارد، هر چه از جنوب به سمت شمال برویم از ارتفاع کوه ها کاسته شده و به میزان دما افزوده می شود و  بر عکس مقدار بارش کاهش می یابد. چهره عمومی شهرستان اردبیل تحت تاثیر ارتفاعات کوه های سبلان تالش و بزغوش می باشد .