فارس

مساحت استان فارس:۱۲۲۶۰۸ کیلومتر مربع جمعیت: ۴۳۳۶۸۷۸ نفر (طبق سرشماری سال ۱۳۸۵) مرکز استان : شهر شیراز( جمعیت ۱۲۲۷۳۳۱ نفر)استان فارس در ناحیه جنوبی ایران ،بین مدارهای ۲۷ و۳۱ درجه عرض شمالی و نصف النهار های۵۰و۵۵ درجه طول شرقی قرار گرفته است این استان از شمال با استان اصفهان ،از شمال شرقی با استان یزد از شرق با استان کرمان از شمال غربی با استان کهگیلویه وبویراحمد ،از غرب با استان بوشهر واز جنوب با استان هرمزگان همسایه است این استان دارای ۲۶ شهرستان ،۷۶ بخش، ۱۹۷ دهستان و۷۸ شهر می باشد.