رستورانهای شهر سنندج

 

لیست رستورانهای شهر سنندج

ردیف

نام رستوران

شماره تلفن

آدرس

۱

مروارید

۳۲۳۸۴۴۴

خیابان نمکی

۲

غروب

۳۲۸۳۱۲۲

پاسداران، طبقه فوقانی مجتمع تجاری کردستان

۳

حسن‌آباد

۳۲۳۵۴۶۲

میدان آزادی، ابتدای خیابان حسن‌آباد

۴

دیدگاه

۶۶۶۱۷۹۰

پارک دیدگاه

۵

خان‌سالار

۶۶۲۳۵۱۸

خیابان پاسداران، روبروی دانشگاه آزاد

۶

شیرازی

۲۲۶۸۷۵۴

خیابان طالقانی

۸

کبابی شیدا

۲۲۶۷۰۱۸

خیابان شهید تعریف

۹

جهان‌نما

۲۲۶۴۲۱۲

ابتدای طالقانی

۱۰

دیواخان شه‌بو

۳۲۴۱۱۷۹

نمکی، میدان مادر

۱۱

بلوار

۶۲۱۳۴۲۴

خیابان پاسداران، روبروی دانشگاه آزاد