زمانهای بازدید اماکن اصفهان

زمانهای بازدید

نام موزه یا بنای تاریخی

محتوای موزه

متولی

سال تأسیس یا دوره تاریخی

ساعت بازدید

روزهای تعطیل

بهای بلیط (ریال)

نشانی

تلفن

عمارت دارالبطیخ

بنای تاریخی

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

سلجوقی

با هماهنگی

ـ

ـ

اصفهان خیابان ولیعصر

۴۴۶۴۳۹۷-۰۳۱۱

خانه قزوینی ها

بنای تاریخی

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

صفویه

(ساختمان اداری) با هماهنگی

جمعه ها و تعطیلات رسمی و ایام سوگواری

۲٫۰۰۰

اصفهان ـ خیابان ابن سینا ـ میدان شهشهان

۶-۴۴۷۵۹۰۵-۰۳۱۱

موزه چهلستون

تاریخی، هنری

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

۱۳۱۶ هـ . ش

۹ الی یک ساعت قبل از اذان مغرب

ایام سوگواری

۵٫۰۰۰

اصفهان ـ خیابان استانداری ـ کاخ موزه چهلستون

۲۲۲۰۱۸۱-۰۳۱۱

موزه هنرهای تزیینی (رکیب خانه)

هنرهای سنتی و تزیینی

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

۱۳۷۵ هـ . ش

۸ الی ۱۴

جمعه ها و ایام سوگواری

۳٫۰۰۰

اصفهان ـ خیابان استانداری ـ عمارت رکیب خانه

۲۲۱۸۶۰۶-۰۳۱۱

موزه کلیسای وانک

معماری،تاریخی

خلیفه گری ارامنه

۱۹۰۶ م

۸ الی ۱۲:۳۰
۱۴ الی۱۷

جمعه ها و ایام سوگواری

۱۰٫۰۰۰

اصفهان ـ خیابان نظر شرقی ـ کوچه کلیسای وانک

۶۲۴۳۴۷۱-۰۳۱۱

موزه هنرهای معاصر

آثار هنرهای معاصر

شهرداری

۱۳۷۳ هـ . ش

۹ الی ۱۱
۱۶ الی ۱۹

ایام سوگواری ـ اعیاد

۲٫۰۰۰

اصفهان ـ خیابان استانداری

۲۲۲۹۱۲۱-۰۳۱۱

موزه آموزش و پرورش

اسناد و مدارک تعلیم و تربیت

آموزش و پرورش

۱۳۷۹ هـ . ش

۹ الی ۱۷

جمعه ها و ایام سوگواری

رایگان

اصفهان ـ خیابان شمس آبادی ـ چهار راه شیخ بهایی ـ کوچه عطاالملک دهش

۲۳۳۴۸۱۶-۰۳۱۱

موزه تاریخ طبیعی

علمی

شهرداری

۱۳۶۷ هـ . ش

۹ الی ۱۷

ایام سوگواری

۱۰٫۰۰۰

اصفهان ـ تقاطع خیابان سپه و استانداری ـ عمارت تالار تیموری

۲۲۲۲۰۲۶-۰۳۱۱

مسجد امام

بنای تاریخی

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

۱۳۲۰ هـ . ق

۹ الی ۱۶:۳۰

جمعه ها ـ ایام سوگواری

۵٫۰۰۰

اصفهان ـ میدان امام

۲۲۲۲۱۷۴-۰۳۱۱

مسجد جامع

بنای تاریخی

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

قرن سوم هجری

۸ الی ۱۶

ندارد

۵٫۰۰۰

اصفهان ـ میدان قیام ـ خیابان علامه مجلسی

۴۴۵۶۴۰۰-۰۳۱۱

مسجد شیخ لطف الله

بنای تاریخی

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

۱۰۱۱ هـ . ق

۹ الی ۱۶:۳۰

ایام سوگواری ـ نماز ظهر

۴٫۰۰۰

اصفهان ـ میدان امام

۲۲۲۵۴۸۶-۰۳۱۱

آتشگاه

بنای تاریخی

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

ساسانی

۹ الی ۱۶:۳۰

ندارد

۳٫۰۰۰

اصفهان ـ خیابان آتشگاه جاده نجف آباد

۷۷۳۱۱۱۰-۰۳۱۱

عمارت عالی قاپو

بنای تاریخی

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

۱۰۰۶ هـ . ق

۹ الی ۱۶:۳۰

ندارد

۵٫۰۰۰

اصفهان ـ میدان امام

۲۲۲۲۱۷۳-۰۳۱۱

عمارت هشت بهشت

بنای تاریخی

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

۱۰۸۵ هـ . ق

۹ الی ۱۶:۳۰

ندارد

۳٫۰۰۰

اصفهان ـ چهار باغ ـ خیابان هشت بهشت

۲۲۲۵۹۵۸-۰۳۱۱

منارجنبان(مقبره عمو عبدالله کاردلانی)

بنای تاریخی

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

قرن ۷ و ۸ هجری قمری

۹ الی ۱۶:۳۰

ندارد

۵٫۰۰۰

اصفهان ـ خیابان آتشگاه

۷۷۱۶۰۶۶-۰۳۱۱

خانه شیخ الاسلام

بنای تاریخی ـ هنرهای سنتی

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

صفویه

کارگاه صنایع دستی

ایام تعطیل رسمی

ـ

اصفهان ـ چهار راه تختی ـ ابتدای خیابان عبد الرزاق ـ ـ کوچه پرشیا

۲۲۲۹۹۵۴-۰۳۱۱

مدرسه چهار باغ

بنای تاریخی

اوقاف و امور خیریه

۱۱۱۲ هـ . ق

بازدید ندارد

ـ

ـ

اصفهان ـ خیابان چهار باغ عباسی

۲۲۲۲۱۷۲-۰۳۱۱

عمارت دار البطیخ

بنای تاریخی

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

سلجوقی (مقبره نظام الملک)

در اختیار متولی می باشد

ـ

ـ

اصفهان ـ خیابان ولیعصر

۴۴۶۲۳۹۰-۰۳۱۱

بقعه پیر بکران

بنای تاریخی

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

ایلخانی

بازدید عمومی ندارد

ـ

رایگان

لنجان ـ شهر پیر بکران

۴۴۶۲۳۹۰-۰۳۱۱

باغ فین

تاریخی

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

۱۳۴۶ هـ . ش

۸ الی ۱۸

روزهای تعطیل ـ ایام سوگواری

ـ

در حال حاظر به علت تعمیرات تعطیل می باشد.

ـ

تپه سیلک

بنای تاریخی

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

ـ

۸ الی ۱۷

ندارد

۲٫۰۰۰

کاشان ـ منطقه باستانی سیلک

۴۲۲۴۹۶۹-۰۳۶۱

خانه عامریها

بنای تاریخی

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

زندیه و قاجاریه

۸:۳۰ الی ۱۷:۳۰

ایام سوگواری

۳٫۰۰۰

کاشان ـ خیابان علوی

۴۲۲۴۰۰۸-۰۳۶۱

موزه ملی کاشان

باستان شناسی مردم شناسی

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

۱۳۴۶ هـ . ش

ـ

ـ

تعطیل

کاشان باغ فین

۳۲۰۰۱-۰۳۶۱

خانه طباطبایی ها

تاریخی

شهرداری

۱۳۷۶ هـ . ش

۸ الی ۱۸

ایام سوگواری

۵٫۰۰۰

کاشان  ـ خیابان علوی ـ محله سلطان امیر احمد ـ جنب امامزاده امیر احمد

ـ

چشمه سلیمانیه

بنای تاریخی

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

صفویه

فقط ایام نوروز

فقط ایام نوروز

رایگان

کاشان ـ فین

۳۲۰۰۴-۰۳۶۱

مسجد و مدرسه آقا بزرگ

بنای تاریخی

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

قاجاریه

۸:۳۰ الی ۱۷

ایام سوگواری

۳٫۰۰۰

کاشان ـ مسجد آقا بزرگ

۴۲۲۰۷۰۶-۰۳۶۱

خانه عباسیان

بنای تاریخی

شهرداری

قاجاریه

۸ الی ۱۸

ایام سوگواری رسمی و
دوشنبه ها

۵٫۰۰۰

کاشان ـ خیابان علوی

۳۸۴۰۰-۰۳۶۱

خانه آل یاسین

بنای تاریخی

شهرداری

قاجاریه

۸ الی ۱۸

ایام سوگواری رسمی و
دوشنبه ها

۵٫۰۰۰

کاشان ـ خیابان امام خمینی

۳۰۴۷۷-۰۳۶۱

خانه بروجردی ها

بنای تاریخی

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

قاجاریه

۸:۳۰ الی۱۷

ایام سوگواری

۳٫۰۰۰

کاشان ـ خانه بروجردی ها

۲۵۹۹۹-۰۳۶۱

موزه مردم شناسی نایین

مردم شناسی

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

۱۳۷۳ هـ . ش

۸ الی ۱۷

ایام سوگواری

۳٫۰۰۰

نایین ـ خیابان مسجد جامع ـ روبروی مسجد جامع

۲۲۵۳۶۲۱-۰۳۲۳

مصلای نایین

بنای تاریخی

اوقاف و امور خیریه

قاجاری

بستگی به بازدیدکننده دارد

ایام سوگواری و روزهای تعطیل رسمی

رایگان

نایین ـ مصلای نایین

ـ

مسجد جامع نایین

بنای تاریخی

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

قرن ۲ تا ۴ هـ . ق

۸ الی اذان مغرب

ایام سوگواری

۳٫۰۰۰

نایین ـ مسجد جامع نایین

۲۲۵۳۱۲۶-۰۳۲۳

مسجد جامع اردستان

بنای تاریخی

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

۲۸۵ هـ . ق

۹ الی اذان مغرب

جمعه ها و ایام سوگواری

۲٫۰۰۰

اردستان ـ مسجد جامع اردستان

۵۲۴۶۰۹۰-۰۳۶۲

مسجد جامع نطنز

بنای تاریخی

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

۳۸۹ هـ . ق (دیلمیان)

۹ الی ۱۶:۳۰

دوشنبه

۳٫۰۰۰

نطنز ـ مسجد جامع نطنز

۴۲۴۳۱۸۶-۰۳۶۲

موزه مردم شناسی ابیانه

مردم شناسی

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

۱۳۸۵ هـ . ش

۹ الی ۱۶:۳۰

ایام سوگواری رسمی و دوشنبه ها

۲٫۰۰۰

نطنز ـ روستای تاریخی ابیانه

۴۳۶۲۵۱۸-۰۳۶۲

مسجد جامع گلپایگان

بنای تاریخی

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

۵۰۸ هـ . ق

۸ الی نماز مغرب و عشاء

جمعه ها و ایام سوگواری

رایگان

گلپایگان ـ مسجد جامع گلپایگان

۳۲۲۲۴۴۸-۰۳۷۲

مسجد جامع زواره

بنای تاریخی

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

۵۵۰ هـ . ق

۹ الی اذان مغرب

جمعه ها و ایام سوگواری

۲٫۰۰۰

زواره ـ مسجد جامع

۵۳۷۳۱۹۰-۰۳۶۲

خانه دکتر صالحی

بنای تاریخی

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

۱۳۸۴ هـ . ش

۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰

جمعه ها

رایگان

چادگان ـ خانه تاریخی برومند

۴۷۲۲۰۱۰-۰۳۷۲

موزه مردم شناسی گز (موزه خصوصی آقای  فروتن )

بنای تاریخی

خصوصی

۱۳۸۳ هـ . ش

با هماهنگی

جمعه ها ـ ایام سوگواری

رایگان

اصفهان ـ گزبرخوار ـ بلوار معلم ـ اول خیابان سپاه ـ فرهنگسرای ادیب برومند

۵۷۲۲۹۷۶-۰۳۱۲

موزه برزک

بنای تاریخی

شهرداری

۱۳۸۶ هـ . ش

۱۷ الی ۱۹ بقیه ساعات با هماهنگی
جمعه ها ۹ الی ۱۲
و ۱۶ الی ۱۹

ایام سوگواری

۳٫۰۰۰

برزک ـ موزه برزک

۳۴۷۲۹۰۵-۰۳۶۲

موزه انارک

حمام قدیمی

شهرداری

۱۳۸۷ هـ . ش

۹ الی ۱۲
۱۶ الی ۱۹

ایام سوگواری

۳٫۰۰۰

انارک ـ موزه انارک

۲۳۵۳۳۵۴-۰۳۲۴