مراكز فرهنگي و تفريحي هرمزگان

روستاهاي هدف گردشگري
شهرستان ابوموسی
شهرستان بستک
شهرستان بندر عباس
شهرستان بندر لنگه
شهرستان جاسک
شهرستان رودان
شهرستان قشم
شهرستان گاوبندی
شهرستان میناب
شهرستان خمیر

مراکزفرهنگی

مجتمع تجاری زیتون به عنوان اولین مرکز تجاری مدرن و مجتمع تجاری نیلی و اخیرا مجتمع تجاری ستاره جنوب(شامل واحدهای تجاری، مسکونی، تفریحی، شهربازی کودکان و سینما) درکنار بازار های سنتی مثل بازار اوزی ها، بازار لاری ها، بازار شهرداری و بازار روز فعال هستند. بازار ستاره شهر دارای سینمای کودک و نوجوان و بزرگسال و نیز مرکز تجاری شهر از جمله بازار های در حال احداث می باشند و مراکز تجاری گامبرون، کارگزاری، ملکه آسمان ها، سرو، مروارید نیز در دست اجرا می باشند.

 سینماها

نام                             تلفن

انقلاب                        2240599
پیروزی                        2242602
ستاره                        2232260
انقلاب امام خمینی        2245554
شهراد                       2222367
شهرزاد                      2247374
پارک ها

نام                                     تلفن

پارک شهر آزادگان                  3331075
شهیدتندگویان                   9-3553418
پارک دباغیان                        3330383
پارک جنگی نخل ناخدا            3342952