مراکز فرهنگی و تفریحی هرمزگان

روستاهای هدف گردشگری
شهرستان ابوموسی
شهرستان بستک
شهرستان بندر عباس
شهرستان بندر لنگه
شهرستان جاسک
شهرستان رودان
شهرستان قشم
شهرستان گاوبندی
شهرستان میناب
شهرستان خمیر

مراکزفرهنگی

مجتمع تجاری زیتون به عنوان اولین مرکز تجاری مدرن و مجتمع تجاری نیلی و اخیرا مجتمع تجاری ستاره جنوب(شامل واحدهای تجاری، مسکونی، تفریحی، شهربازی کودکان و سینما) درکنار بازار های سنتی مثل بازار اوزی ها، بازار لاری ها، بازار شهرداری و بازار روز فعال هستند. بازار ستاره شهر دارای سینمای کودک و نوجوان و بزرگسال و نیز مرکز تجاری شهر از جمله بازار های در حال احداث می باشند و مراکز تجاری گامبرون، کارگزاری، ملکه آسمان ها، سرو، مروارید نیز در دست اجرا می باشند.

 سینماها

نام                             تلفن

انقلاب                        ۲۲۴۰۵۹۹
پیروزی                        ۲۲۴۲۶۰۲
ستاره                        ۲۲۳۲۲۶۰
انقلاب امام خمینی        ۲۲۴۵۵۵۴
شهراد                       ۲۲۲۲۳۶۷
شهرزاد                      ۲۲۴۷۳۷۴
پارک ها

نام                                     تلفن

پارک شهر آزادگان                  ۳۳۳۱۰۷۵
شهیدتندگویان                   ۹-۳۵۵۳۴۱۸
پارک دباغیان                        ۳۳۳۰۳۸۳
پارک جنگی نخل ناخدا            ۳۳۴۲۹۵۲