مراکز تفریحی و فرهنگی فارس

فرجگاه میان کتل
در فاصله ۲۰ کیلومتری دریاچه دشت ارژن، با چشم اندازی زیبا، محل نگه داری گونه های نایاب گوزن زرد است.

پارک قلعه بندر
بر فراز کوه قلعه بندر در محله سعدی ، پارک جنگلی به مساحت ۱۰ هکتار وجود دارد که از آنجا منظره زیبای شیراز دیده می شود.

 

نگارخانه

نام
نشانی
وصال روبروی خیابان صاحبد بوانی
سرو چهارراه حافظیه،تالار حافظ
آبگینه بلوار چمران
ملی چهارراه حافظیه،باغ ملی شیراز

 

 

 

سینما

نام
شهر
نشانی
آسیا
شیراز
خیابان زند
ایران
شیراز
خیابان زند
شهید مصلی
جهرم
خیابان آیت
پیام
کازرون
خیابان امام
ابوذر
مرودشت
خیابان انقلاب
شهرقصه
گراش
خیابان امام

 

 

 

 

 

 

کتابخانه

عمومی شماره یک (آباده)

امام خمینی (آباده)

عمومی صفاد (آباده)