مراکز پذیرایی کرمان

نام شماره تماس آدرس
تالار پیوند ۲۱۱۱۵۶۷ بلوار جمهوری بلوار امیرکبیر
تالار عهد و پیمان ۲۴۵۰۱۱۱ بلوار جمهوری خ شفا ک کرمان صنعتی
تالار گلها ۲۴۴۰۰۰۴ بلوار جمهوری اسلامی
تالار شکوفه‌ها ۲۲۱۱۵۵۳ انتهای بلوار جمهوری اسلامی
تالار پیمان ۲۲۲۷۹۱۱ خ قرنی  مقابل بیمارستان شهید باهنر
تالار پیوند ۲۱۱۱۵۶۷ بلوار جمهوری بلوار امیرکبیر
تالار عهد و پیمان ۲۴۵۰۱۱۱ بلوار جمهوری خ شفا ک کرمان صنعتی