موقعيت طبيعي اصفهان

جلگه اصفهان
دشت اصفهان از آبرفت رودخانه زاينده رود تشکيل شده و در دامنه های شرقی ارتفاعات زاگرس قرار گرفته است. اين دشت از طرف جنوب غربی فاصله چندانی با دامنه کوه های زاگرس ندارد، ولی از طرف شمال شرق در فاصله نسبتاً دوری از کوه های مرکزی قرار گرفته است. قسمت جنوب شرقی اين دشت با شيب ملايمی به باتلاق گاو خونی منتهی می گردد.

1- دشت برخوار
دشت مسطح برخوار در جهت شمال شرقی به رشته کوه های مرکزی در جنوب غربی اردستان ختم می شود و دارای آب و هوايی نيمه بيابانی، گرم و خشک در تابستان و سرد و خشک در زمستان، است.

2- دشت آبرفتی کاشان
اين دشت، دشتی نسبتاً هموار است که از طرف جنوب به ارتفاعات کرکس و از طرف شمال به نوار ريگ بلند (در محلی به نام بندريگ) ختم می شود.

3- دشت مبارکه
دشت مبارکه در شهرستان مبارکه به وسيله رشته کوه های متعدد احاطه شده است که از معروف ترين آن ها می توان به کوه های خولنجان، طالخونچه، کوه زرد، کوه قلعه بَزی اشاره نمود.
ارتفاعات :

 ارتفاعات غرب استان شامل دنباله رشته کوه زردکوه به نام های شاهان با ارتفاع 3040 متر، و کوه ونيزان با ارتفاع 3201 متر.

ارتفاعات مرکزی استان شامل کوه کرکس با ارتفاع 3895 متر، کوه صفه با ارتفاع 2232 متر، شاکوه با ارتفاع 2418 متر و کلاه قاضی با ارتفاع 2534 متر.

ارتفاعات شمال وشمال غرب استان شامل کوه ديزاب دربند با ارتفاع 2678 متر، کوه دزقلا با ارتفاع 3251 متر و کوه يخ آب با ارتفاع 2288 متر.

ارتفاعات شرق استان شامل کوه کلاته با ارتفاع 1726 متر و کوه دره اينجر با ارتفاع 1388 متر.

ارتفاعات جنوب استان شامل دنباله رشته کوه دنا با نام دينار با ارتفاع 4409 متر، کوه آئين قری با ارتفاع 3717 متر، کوه دارمه با ارتفاع 3345 متر و کوه گرم آباد با ارتفاع 3359 متر.

رودها

1- زاينده رود
از زاينده رود با نام های متفاوتی از جمله زنده رود، زرن رود، زرين رود، زرينه رود و زاينده رود ياد شده است. از آنجا که اين رودخانه از سرچشمه تا مصب از خصلت خودزايی برخوردار است، لذا به زاينده رود معروف شده است.
مهم ترين رودخانه مرکز فلات ايران زاينده رود است. اين رودخانه که از جبهه شمال شرقی زردکوه بختياری سرچشمه می گيرد، از غرب به شرق تا باتلاق گاوخونی جريان دارد.

2- درياچه سد زاينده رود
اين سد در محل آبادچی در ناحيه ای کوهستانی قرار گرفته است و موقعيت مناسبی برای جلب ايرانگردان داخلی و خارجی دارد. در کنار سد، پلاژها و تأسيساتی احداث کرده اند که مورد مراجعه مسافرين و اهالی شهرهای اصفهان و خوزستان، به ويژه در فصل تابستان، قرار می گيرد. در درياچه سد امکان قايقرانی و ماهيگيری نيز وجود دارد.

3- باتلاق گاوخونی
باتلاق گاوخونی از تالاب های باارزش و نادری است که در فلات مرکزی ايران و در آستانه ورودی کوير قرار دارد. گاوخونی به معنی گاوخانه است و گورخونی هم ناميده می شود. ظاهراً به علت وجود تعداد زيادی گورخر در گذشته، به اين نام معروف شده است.