هتلها(مهمانخانه ها)

 

 

ردیف

نام مهمانخانه

درجه گروه

ظـرفیت

شماره تلفن

آدرس

سوئیت

تخت

اتاق

۱

هتل شادی

چهار ستاره

۵۰

۱۲۰

۴

۶۶۶۰۰۴۵ ۱۴-۶۶۲۵۱۱۲

سنندج-خ پاسداران – روبروی دانشگاه علوم پزشکی

۲

مهمانسرای جهانگردی سنندج

سه ستاره T

۵۱

۱۲۰

۵

۶۶۲۳۶۷۵-۶۶۲۳۵۲۵

سنندج-خ پاسداران – انتهای بلوار

۳

هتل فرهنگیان

دو ستاره T

۳۳

۸۷

۳

۶۶۳۰۰۲۹

سنندج-خ پاسداران – ابتدای خ جام جم

۴

هتل آبیدر

یک ستاره A

۲۰

۴۶

۲

۳۲۴۱۶۴۵

سنندج-خ فردوسی

۵

هتل هدایت

یک ستاره A

۲۰

۴۰

ـ

۲۲۵۵۱۷۴

سنندج- خ فردوسی

۶

هتل جبار

یک ستاره B

۱۲

۲۴

ـ

۳۲۳۶۵۸۴

سنندج- میدان انقلاب

۷

مهمانسرای جهانگردی مریوان

یک ستاره B

۱۰

۲۸

ـ

۳۲۲۱۶۲۶

مریوان – جنب دریاچه زریوار

۸

هتل زریوار

سه ستاره T

۳۰

۱۰۰

۱۲

۳۲۴۰۷۷۷ ۳۲۴۴۶۳۳

مریوان – بلوار دریاچه زریوار

۹

هتل سامان

دو ستاره C

۱۰

۳۲

۴

۴۲۲۵۴۵۴

بانه – بلوار سردشت

۱۰

هتل ستاره طلایی

دو ستاره A

۱۹

۴۵

ـ

۴۲۲۵۲۲۷

بانه – میدان جهاد جنب ترمینال

۱۱

هتل ماد

سه ستاره A

۲۰

۵۰

ـ

۳۲۴۳۶۹۳

سقز-بلوار ۷ تیر روبروی ترمینال

۱۲

هتل آزادی

یک ستاره C

۸

۱۵

ـ

۳۲۳۸۰۸۰

سقز-بالاتر از پمپ بنزین روبروی دخانیات

۱۳

هتل سقز

یک ستاره C

۱۶

۳۲

ـ

۳۲۳۶۷۱۸

سقز-اول جاده بوکان

۱۴

هتل مژده

دو ستاره C

۱۳

۳۰

ـ

۵۰۰-۵۲۴۳۱۰۰

قروه-خیابان سید جمال الدین

۱۵

هتل بام ایران

دو ستاره T

۱۰

۲۰

۳۲۳۳۱۶۰ ۴۲۳۳۱۶۱

بیجار- بلوار ورودی سنندج

۱۶

هتل مروارید

سه ستاره

۴۰

۱۰

۳۲۳۰۷۷۷

مریوان-ابتدای بازارچه مرزی

۱۷

هتل نوروز

سه ستاره

۲۹

۷۰

۳

۳۳۰۲۸۵۴-۳۳۰۲۹۳۰

مریوان-میدان نوروز

۱۸

مجتمع اقامتی قصر

دوستاره

۳۰

۱۰

۳۲۲۳۹۵۵

مریوان- بلوار ورودی دریاچه

۱۹

هتل کاج

یک ستاره

۵۰

۱۰۰

۲

۲۳۳۱۱۶۲

سنندج – خ فردوسی جنب پل ملاویسی

۲۰

هتل اورامان

سه ستاره

۲۰

۵۰

۰۹۱۸۸۷۶۲۴۸۴ ۰۸۷۵۳۸۸۳۵۳۵

شهرستان سروآباد-روستای هدف گردشگری اورامان تخت

تعدادومشخصات هتلها(مهمانخانه)شهرستان مریوان

ردیف

نام مهمانخانه

درجه

گروه

ظـرفیت

نام مالک

شماره تلفن

آدرس

اتاق

سویت

تخت

۱-

مهمانسرای جهانگردی مریوان

یک ستارهB

۱۰

۲۸

ـ

شرکت سرمایه گذاری

۳۲۲۱۶۲۶

مریوان – جنب دریاچه زریوار

۲-

هتل زریوار

سه ستارهT

۳۰

۱۰۰

۱۲

قادر شیرزادی

۳۲۴۰۷۷۷-۳۲۴۴۶۳۳

مریوان – بلوار دریاچه زریوار

۳-

هتل مروارید

سه ستاره

۴۰

۱۰

عبید کریمی

۳۲۳۰۷۷۷

مریوان-ابتدای بازارچه مرزی

۴-

هتل نوروز

سه ستاره

۲۹

۷۰

۳

عمرمرادی

۳۳۰۲۸۵۴-۳۳۰۲۹۳۰

مریوان-میدان نوروز

۵-

مجتمع اقامتی قصر

سوئیت ممتاز

ـ

۳۰

۱۰

مصلح خرسندی

۳۲۲۳۹۵۵

مریوان- بلوار ورودی دریاچه

جمع

۶۹

۲۵۸

۳۵