هتلها(مهمانخانه ها)

 

 

رديف

نام مهمانخانه

درجه گروه

ظـرفيت

شماره تلفن

آدرس

سوئيت

تخت

اتاق

1

هتل شادي

چهار ستاره

50

120

4

6660045 14-6625112

سنندج-خ پاسداران – روبروي دانشگاه علوم پزشكي

2

مهمانسراي جهانگردي سنندج

سه ستاره T

51

120

5

6623675-6623525

سنندج-خ پاسداران – انتهاي بلوار

3

هتل فرهنگيان

دو ستاره T

33

87

3

6630029

سنندج-خ پاسداران – ابتداي خ جام جم

4

هتل آبيدر

يك ستاره A

20

46

2

3241645

سنندج-خ فردوسي

5

هتل هدايت

يك ستاره A

20

40

ـ

2255174

سنندج- خ فردوسي

6

هتل جبار

يك ستاره B

12

24

ـ

3236584

سنندج- ميدان انقلاب

7

مهمانسراي جهانگردي مريوان

يك ستاره B

10

28

ـ

3221626

مريوان – جنب درياچه زريوار

8

هتل زريوار

سه ستاره T

30

100

12

3240777 3244633

مريوان – بلوار درياچه زريوار

9

هتل سامان

دو ستاره C

10

32

4

4225454

بانه – بلوار سردشت

10

هتل ستاره طلايي

دو ستاره A

19

45

ـ

4225227

بانه – ميدان جهاد جنب ترمينال

11

هتل ماد

سه ستاره A

20

50

ـ

3243693

سقز-بلوار 7 تير روبروي ترمينال

12

هتل آزادي

يك ستاره C

8

15

ـ

3238080

سقز-بالاتر از پمپ بنزين روبروي دخانيات

13

هتل سقز

يك ستاره C

16

32

ـ

3236718

سقز-اول جاده بوكان

14

هتل مژده

دو ستاره C

13

30

ـ

500-5243100

قروه-خيابان سيد جمال الدين

15

هتل بام ايران

دو ستاره T

10

20

3233160 4233161

بيجار- بلوار ورودي سنندج

16

هتل مرواريد

سه ستاره

40

10

3230777

مريوان-ابتداي بازارچه مرزي

17

هتل نوروز

سه ستاره

29

70

3

3302854-3302930

مريوان-ميدان نوروز

18

مجتمع اقامتي قصر

دوستاره

30

10

3223955

مريوان- بلوار ورودي درياچه

19

هتل کاج

یک ستاره

50

100

2

2331162

سنندج – خ فردوسی جنب پل ملاویسی

20

هتل اورامان

سه ستاره

20

50

09188762484 08753883535

شهرستان سروآباد-روستای هدف گردشگری اورامان تخت

تعدادومشخصات هتلها(مهمانخانه)شهرستان مريوان

رديف

نام مهمانخانه

درجه

گروه

ظـرفيت

نام مالك

شماره تلفن

آدرس

اتاق

سویت

تخت

1-

مهمانسراي جهانگردي مريوان

يك ستارهB

10

28

ـ

شركت سرمايه گذاري

3221626

مريوان – جنب درياچه زريوار

2-

هتل زريوار

سه ستارهT

30

100

12

قادر شيرزادي

3240777-3244633

مريوان – بلوار درياچه زريوار

3-

هتل مرواريد

سه ستاره

40

10

عبيد كريمي

3230777

مريوان-ابتداي بازارچه مرزي

4-

هتل نوروز

سه ستاره

29

70

3

عمرمرادي

3302854-3302930

مريوان-ميدان نوروز

5-

مجتمع اقامتي قصر

سوئيت ممتاز

ـ

30

10

مصلح خرسندي

3223955

مريوان- بلوار ورودي درياچه

جمع

69

258

35