واحدهای بین راهی کردستان

ردیف

مسیر

نام واحد

متصدی

محل

۱

سنندج -دیواندره

غذاخوری گلستان

مسعود امان الهی

پل نساره

۲

سنندج-دیواندره

مجتمع اسایش

عبید شیخ احمدی

باقل اباد

۳

سنندج-دیواندره

کبابی دوستان

فرشته کاکا خانی

روستای حسین اباد

۴

سنندج-دیواندره

چایخانه اسایش

مریم مرادی

روستای حسین اباد

۵

سنندج-دیواندره

چایخانه احمدی

محمود نور محمدی

روستای حسین اباد

۶

سنندج-دیواندره

غذاخوری اسو

صالح خالدیان

پل نساره

۷

سنندج-دیواندره

غذاخوری اریز۲

طالب احمدی

سرابقامیش

۸

سنندج-دیواندره

قصر ساحل

شاهپور گلباغی

پل نساره

۹

دیواندره- سقز

ساندویچی جواد

محمد لطیف عزتی

روستای رشید اباد

۱۰

دیواندره -سقز

چلوکبابی زیرک

امجد برازی

روستای رشید اباد

۱۱

دیواندره -سقز

چلوکبابی کردستان

عطا الله امانی

سه راهی کلکان

۱۲

دیواندره-سقز

غذاخوری سوروان

محمد سعید رحیمی

روستای سنته

۱۳

دیواندره-سقز

ساندویچی محمدی

خلیل محمدی

روستای سنته

۱۴

دیواندره-سقز

چهل چشمه

حبیب الله راد

۳۵ کیلومتری دیواندره سقز

۱۵

سقز-بانه

کافه ساحل تموغه

خالد حسن پور

کیلومتر ۱۵

۱۶

سقز-بانه

چلوکبابی بختیار

محمد امین حسن زاده

تموغه

۱۷

سقز-بانه

چلوکبابی گردنه خان

محمد رفاعی

گردنه خان (تونل)

۱۸

سقز-بوکان

چلوکبابی رئوف

ادریس قهرمانی

جنب پاسگاه صالح اباد

۱۹

سقز-بوکان

قهوه خانه ازادی

عبدالقادر ازاد

روستای سرا

۲۰

سقز-بوکان

رستوران کوثر سرا

حسین قادرزاده

روستای سرا

۲۱

سنندج-مریوان

قهوه خانه سرتپ خروسه

علی بابایی

روستای خروسه

۲۲

سنندج-مریوان

کبابی سیران

حاتم شکری

روستای برقرو

۲۳

سنندج-مریوان

چلوکبابی سیروان

عبدالله عبدالهی

۷۵کیلومتری سنندج

۲۴

سنندج-مریوان

کبابی برادران غفاری

حسن غفاری

روستای شویشه

۲۵

سنندج-مریوان

غذاخوری نو بهار

بهزاد غفاری

شویشه

۲۶

سنندج-مریوان

کبابی اریز

محمد رفه

روستای تودار

۲۷

سنندج-مریوان

چایخانه تودار

صالح صمدی

کیلومتر ۳۲ سنندج

۲۸

مریوان -اورامانات

کبابی دوستان

رئوف پرویزی

روستای دمیو

۲۹

سنندج -مریوان

مجتمع رفاهی

اختر کاوان

۲۵ کیلومتری مریوان

۳۰

سنندج -مریوان

غذاخوری شوان

لیلا شاه محمدی

بالاتر از سرواباد

۳۱

سنندج-کامیاران

چایخانه ملت

انور کریمی

روستای گاوشان

۳۲

سنندج-کامیاران

چایخانه زاهد

هاشم جواهری

گردنه مروارید

۳۳

سنندج-کامیاران

غذاخوری شاهو

رشید جواهری

گردنه مروارید

۳۴

سنندج-کامیاران

رستوران زانیار

باقی ابراهیمی

گردنه مروارید

۳۵

سنندج-کامیاران

قهوه خانه سربناو

محمود اسدی

روستای سربناو

۳۶

سنندج-کامیاران

چلوکبابی میلاد

محمود جواهری

گردنه مروارید

۳۷

سنندج-کامیاران

کبابی دوستان

بهنام خورشیدی

روستای کچله

۳۸

سنندج-کامیاران

غذاخوری ارام

ثانیه محمدی

روستای یمینان

۳۹

سنندج-کامیاران

مجتمع شاهو

اسماعیل صادقی

۳۵ کیلومتری سنندج

۴۰

سنندج-قروه

غذاخوری اوراز

جلال صیدیمرادی

گردنه صلوات اباد

۴۱

سنندج-قروه

کبابی سرچنار

صراحی نیرانی

گردنه صلوات اباد

۴۲

سنندج -قروه

غذاخوری گلستان

کامران قصابی

گردنه صلوات اباد

۴۳

سنندج-قروه

چلوکبابی کوهستان

صلاح صید مرادی

گردنه صلوات اباد

۴۴

سنندج -قروه

چلوکبابی گلها

رحمت گنجی

روستای گنجی

۴۵

سنندج-قروه

کبابی دولت اباد

رحیم الله ویسی

گردنه صلوات اباد

۴۶

سنندج -قروه

غذاخوری رزم ارا

عبدالخاق نورالهی

گردنه صلوات اباد

۴۷

سنندج -قروه

چلوکبابی میدیا

احمد صلواتی

گردنه صلوات اباد

۴۸

قروه -همدان

غذاخوری صفای کوهستان

مهری شهسواری

ناظم اباد

۴۹

قروه -همدان

غذاخوری برادران موسوی

سید جلیل موسوی

روستای وینسار

۵۰

قروه -همدان

چلوکبابی شکوفه صحرا

عقیل مرادپور

روستای وینسار

۵۱

قروه -همدان

چلوکبابی قنبری

منصور قنبری

صفر قروه