امامزاده قاسم یکی از بناهای تاریخی استان لرستان در غرب ایران است که قدمت آن به قرن هشتم هجری و دوره ایلخانی می‌رسد. این آرامگاه، در روستای امامزاده قاسم در دهستان چاپلق (گاپله) از توابع شهرستان ازنا و در دشت جاپلق واقع شده است. نام این روستا نیز برگرفته از همین امامزاده می‌باشد. قدمت این امامزاده به دوره ایلخانی می‌رسد. کتیبه روی در ورودی این مقبره و نیز حاشیه‌های ضریح، سالهای ۷۳۸، ۸۰۸ و ۸۵۰ قمری را نشان می‌دهند.

روستای امامزاده قاسم

بنا به اظهارات محلی نام این روستا در زمان ساسانیان، کنده سپید بوده است که احتمالا این نام برگرفته از جغرافیای آن محل است. بانی ساختمان امامزاده تاجری ایرانی بنام سید میرنظام الدین احمد مدنی بوده است که این نام در بعضی از وقفنامه‌ها موجود بوده و بخشی از املاک کشاورزی این روستا موقوفه میباشند. نام‌های خانوادگی میرنظامی، قریشی، و مدنی شاید برگرفته از نام آن تاجر باشد. در قرون بعد با مهاجرت ترکها به گاپله ( جاپلق ) نام آنالویی هم به ساکنان این روستای پارسی اضافه شد. اکنون امامزاده قاسم روستایی آباد و از روستاهای اطراف آن میتوان به قره ملک ( Ghare Malek )، حسین آباد، کرتیلان، گاوبار و سمیه اشاره نمود.

آرامگاه این امامزاده در ردیف فهرست آثار ملی ایران با شمارهٔ ۱۷۵۷ ثبت شده‌است. گنبد مخروطی شکل امامزاده قاسم با ۴۰ متر ارتفاع یکی از موارد خاص معماری در نوع خود و از عجایب معماری ایران می‌باشد. این گنبد از بیرون مخروطی ولی از داخل حرم به شکل کروی می‌باشد.