زبان، خط، مبدا تاریخ و پرچم ایران

به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران، فارسی و هجرت پیامبر اسلامی(ص) مبدأ تاریخ رسمی کشور است.
روز اول فروردین(۲۱ مارس) آغاز سال نو در ایران است. انجام امور رسمی کشور بر اساس تاریخ هجری شمسی و پرچم آن به رنگ های سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی ایران و ۲۲ نگاره(الله اکبر) است. بیش از نیمی از مردم ایران به زبان فارسی با گویش های مربوط به آن سخن می گویند.