مردم شناسی

جمعیت و ترکیب قومی

جمعیت ایران در سال ۸۲ به حدود ۷۰ میلیون نفر بالغ شده است.
بیش از نیمی از جمعیت کشور را جمعیت فعال تشکیل می دهد و در حدود ۳۹/۵ درصد کل جمعیت ایران زیر ۱۴ سال سن دارد. بدین ترتیب، جمعیت ایران از نظر ترکیب سنی از جمله جوان ترین جمعیت ها در میان کشورهای دنیاست. جمعیت ایران از اقوام متعدد ایرانی تشکیل شده است. ایران بر سر راه آسیای مرکزی و ترکیه و کشورهای غربی قرار گرفته است و گروه های قومی متنوعی در آن زندگی می کنند که از آن جمله می توان فارس ها، کردها، لرها، بلوچ ها، بختیاری ها، ترک های آذری، تالشی ها، ترکمن ها، قشقایی ها و عرب ها را نام برد. اقلیت های قومی و گروه های نژادی کوچک تری نیز در ایران زندگی می کنند.

عشایر ایران

بسیاری از مردم نواحی مختلف ایران از دیرباز اقتصاد و معیشت شبانی داشته اند، آنان گله های خود را به چراگاه ییلاقی و قشلاقی می بردند کوچ می کردند و در زیر چادر می زیستند.
پراکندگی منطقه ای عشایر ایران عبارتند از:
–    عشایر مرکزی ایران شامل ایل بختیاری، بویراحمد، دشمن زیاری چرام، باوی، بهمئی، طیبی، مکران و… که در محدوده هایی از استان های چهارمحال و بختیاری، خوزستان، کهگیلویه و کرمان زندگی می کنند.
–    عشایر شرق و شمال شرق ایران شامل ایلات و طوایف مختلفی که در محدوده استان خراسان پراکنده اند.
ایلات ایران درطول تاریخ دستخوش تحول دایمی بوده و نام، تقسیمات، محل استقرار، نحوه معیشت و حتی زبان آنها نیز گاهی دگرگون شده است.