پست و وسایل ارتباط جمعی

بطور تقریب نظام پستی ایران تا دور افتاده ترین نقاط کشور گسترده شده و هر مسافر می تواند از طریق پست، تلگراف، تلفن ثابت، تلفن موبایل، فکس و حتی اینترنت با اقصا نقاط جهان ارتباط برقرار کند. انواع روزنامه ها به زبانهای محلی، فارسی، عربی، انگلیسی و دیگر زبانها بطور روزانه منتشر می شوند. انواع مجلات بطور هفتگی، ماهانه و فصلی و انواع کتاب بطور مداوم انتشار می یابد که اطلاعات آنها از طریق بانک اطلاعاتی کامپیوتری قابل دسترسی است. انواع ایستگاههای رادیوئی و تلویزیونی محلی و ملی و بین المللی همواره به زبانهای مختلف محلی، فارسی و انگلیسی و دیگر زبانها بطور روزانه و بعضاً حتی شبانه، برنامه پخش می کنند.