پول وزن و مقیاس

واحد پول ایرانی ریال است، هر ده ریال یک تومان است. به طور حتم و برای امنیت کامل مالی توصیه می شود که جهانگردان از طریق آژانس مربوطه یا مستقیماً در شعب ارزی بانکهای رسمی کشور، ارز خود را به ریال تبدیل کنند.

بطور رسمی ارزش هر ارز خارجی از جمله دلار آمریکایی از طرف بانک مرکزی اعلام می شود که معیار تبدیل ارز خارجی به ریال ایرانی است. هزینه های سفر در ارتباط با انتخاب مسافر متفاوت است و لذا لازم است مسافران اطلاعات لازم را از طریق آژانس مربوطه دریافت کنند. واحد وزن کیلوگرم و تن، و واحد طول سانتی متر، متر یا کیلومتر است. واحد مایعات، لیتر یا متر مکعب و همچنین مقیاس مساحت نیز متر مربع و هکتار است.