برج تاريخي لاجيم، از زيباترين آثار تاريخي بسيار ارزشمندي است، که بر سر گردنه‏اي مرتفع استقرار يافته و از سه طرف به پرتگاه‏هاي عميقي اشراف دارد. در گذشته، در کنار پرتگاه‏ها، خندقي با ديوارهاي عظيم وجود داشته است که احتمالاً قلعه‏اي وسيع را در بر مي‏گرفته است و برج لاجيم در مرکز آن قرار داشته است. اين اثر باستاني در زمان حکومت آل زيار بر طبرستان، در فاصله سال‏هاي 316 تا 443 هـ . ق ساخته شده است. مصالح به کار رفته در آن شامل آجر، ملاط و ساروج است. نماي بيروني برج، بدنه‏اي مدور با گنبدي مخروطي و ساده است و پايه گنبد به وسيله يک رديف طاق نما تزيين شده است. در کمربند زير گنبد، دو کتيبه به خط کوفي و پهلوي ساساني وجود دارد. کتيبه‏ها به شکل زيبايي با آجرهاي تراش خورده بر زمينه گچ نصب شده‏اند. بر روي کتيبه، اسم صاحب بنا کيا اسماعيل ابوالفوارس شهريار عباس آل باوند و تاريخ 413 هـ . ق حک شده است.