روستای مرزبن در ۶ کیلومتری شرق شهرستان آزاد شهر در دامنه سرسبز رشته کوه البرز