سراب نيلوفر يكي از جاذبه هاي طبيعي و گردشگري استان كرمانشاه است. اين سراب زيبا در 24 كيلومتري شمال غربي شهر كرمانشاه و در ابتداي منطقه سنجابي واقع شده است. اين سراب به صورت استخر وسيعي مملو از گلهاي نيلوفر است كه غنچه ها و برگهاي اين گلها سر از آب برآورده و سطح وسيعي از سراب را پوشانده است.

سراب زيباي نيلوفر داراي چند چشمه جوشان است كه آب اين سراب را تامين مي كند. اين سراب زيبا در فصول مختلف سال پذيراي گردشگران داخلي و خارجي است.