سنگ نبشته یک اثر تاریخی سنگی در شهر خرم‌آباد است. این کتیبه، به خط کوفی و بر قطعه سنگ بزرگی به ارتفاع سه و نیم متر نوشته شده‌است و قدمت آن به قرن ششم قمری و دوره سلجوقیان می‌رسد. این سنگ نبشته مربوط به دوره ملکشاه سلجوقی است و به سال ۵۱۳ قمری نوشته شده‌است. این کتیبه در خیابان شریعتی قرار دارد.

کتیبه خرم‌آباد، به زبان فارسی و خط کوفی نوشته شده‌است و با جمله بسم الله شروع می‌شود. در این کتیبه، یکی از حاکمان سلجوقی به نام “امیر اسفهسالار کبیر، ظهیرالدین و الدوله، معین‌الاسلام، طغرل لتکین ابوسعید برسق” احکامی را درباره بخشش مالیات چراندن دام در چراگاه‌هایشاپورخواست (خرم‌آباد) و ممنوع کردن برخی سنت‌های ناپسند می‌نویسد . سنگ نبشته خرم‌آباد در دوره پهلوی با شماره ۳۹۸ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.