سوغات آذربايجان غربي

سوغات
سوغات اين استان عبارتند از: صنايع چوبي، انواع قالي و بافته‌هاي دستي شامل گليم، دستكش، شال گردن، كلاه و …، عرقيات از جمله عرق بيدمشك، بادرنجبو، عرق نعناع، گلاب، انواع نقل، گردو و بيدمشك، حلواي گردو و حلواي هويج، انواع محصولات باغي و كشاورزي شامل انگور، سيب درختي، عسل، لبنيات، كشمش و … .