سوغات ایلام

مهمترین سوغات محلی در استان ایلام که بیشتر حاصل نعمات خدادادی است عبارتند از :
روغن حیوانی و کره محلی با طعم بسیار لذیذ

عسل کوهی و ناب مناطق سورگه و شلم

کشک، کنجدو گردو

ترخینه، که با توجه به مواد به کار رفته در آن درمان بسیار خوبی برای سرما خوردگی است.

سقز محلی (شیره درخت بنه) که به وفور در کوه ها ی استان وجود دارد.

شیرینی پژی بر ساق، شیرینی کله کنجی، شیرینی کاک

حلوائی بگل (ترکیبی از پودر کشک و خرما)

کله کنجی، گمکه، جاجیم، نمد، سیاه چادر