سوغات خراسان جنوبی

به دلیل شرایط مناسب آب و هوایی جنوب خراسان، نود و پنج درصد زعفران ایران و شصت درصد زعفران جهان در این منطقه تولید می‌شود. علاوه بر زعفران، زرشک، آلو بخارا، عناب، سنجد، بادام کوهی، گردو، کشک سیاه، کشک زرد، کشک زیره‌ای، قره قروت، برگه هلو و قالی در نقشها ، طرحها و رنگهای متنوع از سوغات بیرجند می باشند .

زرشک                                          زعفران                                          آلو