سوغات سمنان

سوغات شهمیرزاد: آلو وگردو از سوغاتی های معروف این شهر است.

 

 

سوغات دامغان: پسته از بهترين سوغاتى‌هاى اين استان مي باشد. و هم چنین مي توان به خشكبار و نان سنتي آن اشاره كرد. نمد مالي، گليم بافي و جاجيم بافي و پارچه قلم كار و معرق منبت هم از عمده صنايع دستي معروف دامغان است.

 

سوغات سمنان: نان چاي ( شيرمال و كماچ )، انجير، گردو و گليم، جاجيم، سفال، سراميك و نمد و بافته هاي داري مي باشد.

سوغات شاهرود: انگور، ظروف مرصع كاري شده و سفال و سراميك و تابلوهاي معرق و منبت و انواع زير انداز  و دست بافته  ها و نمد مي باشد.

سوغات گرمسار: انار، خربزه و از صنايع دستي مي توان به سفالگري و درودگري و بافته هاي داري و صنايع نازك كاري چوب نيز اشاره نمود.

سوغات  مهديشهر:  شامل  انواع  لبنيات  و گردو  و خشكبار،  قالي بافي، نمدمالي  گليم و  جاجيم بافي  مي باشد.