سوغات سمنان

سوغات شهمیرزاد: آلو وگردو از سوغاتی های معروف این شهر است.

 

 

سوغات دامغان: پسته از بهترین سوغاتى‌هاى این استان می باشد. و هم چنین می توان به خشکبار و نان سنتی آن اشاره کرد. نمد مالی، گلیم بافی و جاجیم بافی و پارچه قلم کار و معرق منبت هم از عمده صنایع دستی معروف دامغان است.

 

سوغات سمنان: نان چای ( شیرمال و کماچ )، انجیر، گردو و گلیم، جاجیم، سفال، سرامیک و نمد و بافته های داری می باشد.

سوغات شاهرود: انگور، ظروف مرصع کاری شده و سفال و سرامیک و تابلوهای معرق و منبت و انواع زیر انداز  و دست بافته  ها و نمد می باشد.

سوغات گرمسار: انار، خربزه و از صنایع دستی می توان به سفالگری و درودگری و بافته های داری و صنایع نازک کاری چوب نیز اشاره نمود.

سوغات  مهدیشهر:  شامل  انواع  لبنیات  و گردو  و خشکبار،  قالی بافی، نمدمالی  گلیم و  جاجیم بافی  می باشد.