سوغات فارس

سوغات این منطقه در زمینه ی صنایع دستی بسیار پررونق است و خاتم کاری، منبت کاری، معرق کاری، قالی بافی، پارچه بافی، نقره کاری، مسگری، دست بافی و بافت گلیم های زیبا از مهم ترین صنایع دستی این منطقه به شمار می روند که گردشگران از آنها به عنوان بهترین سوغات استفاده می کنند