سوغات یزد

بیشترسوغات این استان را صنایع دستی آن تشکیل می‌دهند و عبارتند از:
سرامیک و سفال، شیرینی، ترمه، دارایی، زیلو و … . همچنین سوهان یزد و عرقیات سنتی این استان نیز طرفداران بسیار دارد.
محل‌های عرضه این محصولات عبارتند از:

  • مجموعه بازار خان
  • فروشگاه مرکز صنایع دستی در میدان شهید باهنر
  • فروشگاه های بخش خصوصی
  • فروشگاه های محلی در مراکز تولید
  • فروشگاه صنایع دستی میبد