سوغات کردستان

 

سوغات
تعدادی از تولیدات و هنرهای سنتی مخصوصا صنایع دستی عبارتند از: فرش، گلیم، سجاده، نمد و نیز زیورآلات دست ساز را می توان نام برد. گفته می شود پس از فرش، تخته نرد از مهمترین صنایع دستی تولیدی در این منطقه بشمار می رود.

سوغات این استان شامل  انواع صنایع دستی نیز می باشد.