شهرستان رودبار

شهرستان رودبار با آنکه پیشینه تمدن رودبار و نواحی پیرامون آن، به دو هزار سال پیش از میلاد مسیح می رسد، در متون تاریخی کمتر به نام این شهر اشاره شده است. پس از اسلام طوایفی از شام و حلب به رودبار مهاجرت کردند و در آن ساکن شدند. بعدها، در زمان نادرشاه افشار، گروهی از کردهای قوچان و نواحی شمال خراسان نیز ناگزیر به سکونت در این شهر شدند. رودبار مرتفع ترین منطقه استان گیلان و منطقه ای کوهستانی می‌باشد.
این شهر را می‌توان دروازه ورودی گیلان از طریق مرکز کشور دانست. کوههای بسیار زیبای این ناحیه، به صورت رشته های موازی با دره های جالب توجه فضای طبیعی دلنشینی را پدید آورده اند. زلزله ۳۱ خرداد۱۳۶۹ این شهر را ویران کرد. امروزه، علیرغم بازسازی های فراوان، هنوز رونق پیشین را باز نیافته است.

مراکز دیدینی و تاریخی

• آرامگاه آقاسیدمحمودمرندی
• بقعه امامزاده محمدحنیفه
• چشمه آب معدنی سنگرود
• چشمه آب گرم ماستخور
• محوطه باستانی مارلیک
• روستای هرزویل
• پل تاریخی لوشان

            آبشار آسیاب رود       بقعه امامزاده محمد حنیفه             پل تاریخی لوشان