شهرستان رود سر

شهرستان رود سر در زمان هاي قديم به بخشي از  رانكوه در شرقي ترين ناحيه گيلان تعلق داشت. اين منطقه از شمال به درياي خزر، از جنوب به رودبار (عمارلو) و از غرب به ديلمان و لاهيجان محدود مي شد. قديمي‌ترين نام رودسر كوتم است كه شهر كوچكي در رانكوه بوده است.
پس از آن، اين شهرستان هوسم نام گرفت و آنچنان كه در متون تاريخي آمده است، در سال 375 ه . ق بازاري نيكو و مسجد جامع بزرگي داشته است. بعدها اين شهر به دلايل نامعلومي رو به خرابي نهاد و در اواخر قرن نهم ه.ق به رودسر (شهري كه ميان دو رود واقع است ) تغيير نام داد . رودسر امروزي يكي از شهرهاي بسيار زيباي استان گيلان است.

مراكز ديدني و تاريخي

•  قلعه بندبن قاسم آباد
•  پل آجري تميجان
•  چشمه آب معدني سجيران
•  مسجدجامع اميربنده كلاچاي
•  قعه آقاسيدمعين وآقاسيدمبين

            پل آجری تمیجان                  قلعه گردان              قلعه سملموس