شهرستان قائم شهر

نام قدیم قائم شهر، علی آباد بود. علی آباد دهی بود که بقعه ای داشت و زیارت گاه اهالی اطراف بود. این بقعه تا سال۱۳۲۶ هجری قمری باقی بود، ولی امروزه اثری از آن نیست، قصری از زمان شاه عباس درآن وجود داشت. این دهکده قدیمی که با پیوستن آبادی های دیگر به آن، به شهر مبدل شد، در سال ۱۳۱۴ هـ.ش شاهی نامگذاری شد، در دوره های اخیر مورد توجه قرار گرفت و به صورت شهر صنعتی در آمد. در برخی از متون تاریخی بین مسیر ساری به آمل از ناحیه ای به نام جمنو یا چمنو نام برده شده است که گفته می شود بعداً به علی آباد، شاهی وفعلاً به قائم شهر معروف شده است و ظاهراً قدمت آن به دوران ساسانی یا دوران اسپهبدان طبرستان می رسد.

مراکز دیدنی و تاریخی
•    دریاچه گل پل
•    چنارامامزاده یوسف رضا