شهرستان لاهیجان

بنای شهر لاهیجان به لاهیج ابن سام ابن نوح نسبت داده می شود. این شهر، در گذشته دارالاماره یا دارالامان و سپس لاهیجان المبارک خوانده می شد. لاهیجان در سال ۷۰۵ ه.ق به دست اولجایتو فتح شد و امیر تیمور به آن لشکر کشید. پس از تیمور، سید امیر بیک و اعقاب وی – از سادات کیانی – بر شهر لاهیجان حکومت کردند. پس از سقوط حکمرانان کیانی، حاکمان صفوی در این شهر حکومت کردند.
از حوادث ناگوار و مهم در تاریخ لاهیجان، طاعون در سال ۷۰۳ ه.ق، آتش سوزی سال۸۵۰ ه.ق لاهیجان و اسعال آن توسط روس ها در سال ۱۷۲۵ میلادی است. در سال ۱۲۳۰ ه.ق لاهیجان دچار زلزله شد و در سال ۱۲۴۶، بار دیگر طاعون در آ ن کشتار کرد. لاهیجان یکی از مراکز اصلی جنبش جنگلی ها بود. در حال حاضر لاهیجان یکی از شهرهای زیبای استان با امکانات فراوان جهانگردی است.

مراکز دیدنی و تاریخی

• بقعه چهارپادشاهان
• آرامگاه باباولی
• آرامگاه سیدعلی غزنوی
• آرامگاه امامزاده میرشمس الدین
• تالاب امیرکلایه
• خانه قدیمی محمدصادقی
• آرامگاه شیخ زاهد گیلانی
• آرامگاه میرشمس الدین لاهیجی
• آرامگاه کاشف السلطنه
• پل خشتی لاهیجان
• پل خشتی تجن گوله
• پل خشتی نیاکو
• تی تی کاروانسرا

                 موزه چای         آرامگاه شیخ زاهد گیلانی           پل خشتی لاهیجان