شهرستان لاهيجان

بناي شهر لاهيجان به لاهيج ابن سام ابن نوح نسبت داده مي شود. اين شهر، در گذشته دارالاماره يا دارالامان و سپس لاهيجان المبارك خوانده مي شد. لاهيجان در سال 705 ه.ق به دست اولجايتو فتح شد و امير تيمور به آن لشكر كشيد. پس از تيمور، سيد امير بيك و اعقاب وي – از سادات كياني – بر شهر لاهيجان حكومت كردند. پس از سقوط حكمرانان كياني، حاكمان صفوي در اين شهر حكومت كردند.
از حوادث ناگوار و مهم در تاريخ لاهيجان، طاعون در سال 703 ه.ق، آتش سوزي سال850 ه.ق لاهيجان و اسعال آن توسط روس ها در سال 1725 ميلادي است. در سال 1230 ه.ق لاهيجان دچار زلزله شد و در سال 1246، بار ديگر طاعون در آ ن كشتار كرد. لاهيجان يكي از مراكز اصلي جنبش جنگلي ها بود. در حال حاضر لاهيجان يكي از شهرهاي زيباي استان با امكانات فراوان جهانگردي است.

مراكز ديدني و تاريخي

• بقعه چهارپادشاهان
• آرامگاه باباولي
• آرامگاه سيدعلي غزنوي
• آرامگاه امامزاده ميرشمس الدين
• تالاب اميركلايه
• خانه قديمي محمدصادقي
• آرامگاه شيخ زاهد گيلاني
• آرامگاه ميرشمس الدين لاهيجي
• آرامگاه كاشف السلطنه
• پل خشتي لاهيجان
• پل خشتي تجن گوله
• پل خشتي نياكو
• تي تي كاروانسرا

                 موزه چای         آرامگاه شیخ زاهد گیلانی           پل خشتی لاهیجان