شهرستان نوشهر

نوشهر که در سابق دهکده ای به نام خواجک یا خواچک بود، به علت وضعیت خاص ساحل و استعداد بندری که محل رفت و آمد کشتی های تجاری بود، مورد توجه خاص حبیب الله خان سردار خلعتبری پدر محمد ولی خان تنکابنی قرار گرفت و روی به آبادانی گذاشت و به حبیب آباد معروف شد.
در سال ۱۳۰۵ به واسطه تغییرات زیادی که در سیمای حبیب آباد به وجود آمد ،به ده نو تغییر نام داد و از آن پس با احداث ساختمانها و خیابانهای نوساز و توسعه شهر همراه با گسترش تأسیسات متعدد بندری و احداث اسکله در سال ۱۳۱۸ نوشهر نامیده شد.
مراکز دیدنی و تاریخی
•    پارک جنگلی سی سنگان
•    دریاچه خضرنبی
•    بنای امامزاده طاهرومطهر