شهرستان های آذربایجان شرقی


تبریز : شهرستان‌ تبریز در فاصله‌ ۶۱۹ کیلومتری‌ شمال‌ غرب‌ تهران‌ و در ۱۵۰ کیلومتری‌ مرز ایران‌ و جمهوری‌آذربایجان‌ قرار گرفته‌ است‌ . این شهرستان مرکز استان آذربایجان شرقی است . ارتفاع تبریز از سطح دریا ۱۳۴۰ متر است و با وسعتی حدود ۲۰۵۴ کیلومتر مربع در قلمرو میانی خطه ی آذربایجان و در قسمت شرقی شمال دریاچه ارومیه قرار دارد.

اهر : شهرستان‌ کوهستانی‌ اهر در ۱۰۳ کیلومتری‌ شمال‌ شرقی‌ تبریز واقع‌ شده‌ و دارای نُه دهستان ، دو بخش و دو شهر است.  وسعت این شهرستان ۳۰۷۳ کیلومتر مربع است. قسمت بزرگی از کوه های قره داغ و دامنه های شمالی قوشاداغ ، شهرستان اهر نام گرفته است و در شمال شرقی استان آذربایجان شرقی قراردارد .
 
آذر شهر  : این شهرستان در جنوب شرقی دریاچه ارومیه قرار دارد و از شمال، شرق و غرب با شهرستان اسکو و از جنوب با شهرستان عجب شیر هم مرز است . این شهرستان ۱۳۴۷ کیلومتر مربع مساحت دارد . از نظر تقسیمات کشوری آذرشهر دارای دو بخش ، پنج دهستان و سه شهر یعنی آذرشهر، گوگان و ممقان است.
 
ارسباران ( ورزقان) : این شهرستان بامساحت ۲۳۶۸ کیلومتر مربع در سال ۱۳۸۰ تأسیس شد و دارای دو بخش ، هفت دهستان و دو شهر است. در شمال ارسباران شهرستان های کلیبر و جلفا،و در شرق آن اهر قرار دارد.
 
اسکو : شهرستان اسکو از شمال به شهرستان های تبریز و شبستر، از غرب به دریاچه ارومیه ، از جنوب  به شهرستان آذرشهر و عجب شیر و مراغه محدود است. این شهرستان ۸/۱۲۵۲ کیلومتر مربع مساحت دارد و دارای دو بخش ،پنج دهستان و دو شهر است.
 
بناب : بناب‌ در قسمت‌ جنوب‌ غربی‌ تبریز و در ساحل‌ شرقی‌ دریاچه‌ ارومیه‌ واقع‌ شده‌ است‌. شهر بناب‌ با تبریزحدود ۱۱۳ و با شهر مراغه‌ حدود ۱۳ کیلومتر فاصله‌ دارد. حدود شرقی این شهرستان را شهرستان مراغه می پوشاند و ملکان در سمت جنوب و عجب شیر در شمال آن قرار دارد .
 
 بستان آباد : شهرستان‌ و شهر کوچک‌ بستان‌ آباد ۴۷ کیلومتر با تبریز فاصله‌ دارد. شهرستان‌ بستان‌ آباد در اطراف‌شرقی‌ کوهستان‌ سهند قرار گرفته‌ و لذا زمستان‌های‌ سرد و بهار و تابستان‌ معتدل‌ دارد. شهرستان بستان آباد در قسمت میانی استان آذربایجان شرقی قرار دارد . این شهرستان در شرق شهرستان تبریز و جنوب شهرستان هریس واقع شده است و شهرستان های میانه و سراب حدود شرقی و شهرستان هشترود حدود جنوبی آن را می پوشاند.
 
هریس : شهرستان‌ هریس‌ در قسمت‌ شرق‌ و شمال‌ شرق‌ تبریز و در فاصله‌ ۹۸ کیلومتری‌ آن‌ قرار دارد. منطقه‌ هریس‌ از حاصلخیزترین‌ مناطق‌ استان‌ آذربایجان‌ شرقی‌ محسوب‌ می‌شود. در شمال‌ آن‌ ارتفاعات‌ قوشاداغ‌، بزقوش‌ و سبلان‌ قرار دارد و به‌ نوعی‌ اقلیم‌ آن‌ را تحت‌ تأثیر قرار می‌دهد.
 

 هشترود  : این‌ شهرستان‌ در جنوب‌ شرقی‌ تبریز و در فاصله‌ ۱۲۲ کیلومتری‌ این‌ شهر واقع‌ شده‌ است‌ و فضایی‌روستایی‌ دارد شهرستان هشترود ، در شمال فلات ایران و در جنوب استان آذربایجان شرقی قرار دارد . شهرستان های بستان آباد ، تبریز ، مراغه ، چاراویماق و میانه ، حدود شمالی ، غربی و شرقی این شهرستان و آذربایجان غربی و زنجان حدود جنوبی آن را می پوشاند.

 
جلفا : شهرستان جلفا در شمال غرب استان بین شهرستان های  مرند ، اهر، ماکو و کلیبر واقع شده است . رود ارس در مرز ایران و جمهوری های آذربایجان و ارمنستان ، از شمال آن می گذرد. مرکز آن شهر مرزی جلفا است که تا تبریز  ۱۵۰ کیلومتر فاصله دارد. شهرستان جلفا به صورت نوار باریکی در مرز شمالی استان با جمهوری نخجوان و ارمنستان قرار دارد. شهرستان کلیبر حدود شرقی آن را می پوشاند و حدود غربی آن،قسمتی از مرز مشترک استان با آذربایجان غربی است .
 

کلیبر : این‌ شهرستان‌ در ۱۴۸ کیلومتری‌ شمال‌ شرقی‌ تبریز و در ۴۵ کیلومتری‌ اهر قرار گرفته‌ است‌.  قلمرو شمالی شهرستان کلیبر ، قسمتی از مرز مشترک ایران با جمهوری آذربایجان است و شهرستان جلفا و ارسباران در حدود غربی و اهر در حدود جنوبی آن قرار دارند.

 
ملکان : شهرستان ملکان در حد و مرز جنوب غربی آذربایجان شرقی به آذربایجان غربی و کردستان و در گوشه جنوب شرقی دریاچه ارومیه ، به فاصله ۱۰ کیلومتری آن ، بین شهرستان بناب و هشترود و مراغه و میاندوآب در جلگه رسوبی واقع شده است.
 
مرند : شهرستان‌ مرند در شمال‌ غربی‌ تبریز در ناحیه‌ نیمه‌ کوهستانی‌ واقع‌ شده‌ است‌ و ۷۱ کیلومتر با تبریز فاصله ‌دارد شهرستان جلفا و ارسباران حدود شمال و شرق آن را می پوشاند و شهرستان شبستر در جنوب آن قرار دارد. حدود غربی شهرستان مرند قسمت کوتاهی از مرز استان با آذربایجان غربی است.
 

مراغه : شهرستان‌ مراغه‌ در جنوب‌ تبریز و در دامنه‌ جنوبی‌ کوه‌ سهند قرار گرفته‌ و ۱۲۶ کیلومتر با مرکز استان‌فاصله‌  از شمال به شهرستان تبریز ، از شرق به شهرستان هشترود و چاراویماق و از غرب به شهرستان های بناب و ملکان و عجب شیر محدود است.

 
میانه : شهرستان‌ میانه‌ بین‌ دو رشته‌ کوه‌ بزقوش‌ و قافلانکوه‌، در فاصله‌ ۱۷۰ کیلومتری‌ جنوب‌ شرقی‌ تبریز واقع ‌شده‌ است‌. شهرستان های سراب ، بستان آباد، هشترود و چاراویماق حدود شمالی و غربی آن را می پوشاند . حدود جنوبی آن ، استان اردبیل و حدود شرقی  آن ، شهرستان خلخال است
 
سراب : شهرستان‌ سراب‌ ۶۳۶ کیلومتر با تهران‌ و ۱۳۰ کیلومتر با تبریز فاصله‌ دارد و در قسمت‌ شرق‌ بستان‌ آباد واقع‌ شده‌ است‌. شهرستان سراب در غرب میانی آذربایجان شرقی قرار دارد . شهرستان هریس محدوده شمال غربی و بستان آباد حدود غربی و میانه حدود جنوبی آن را می پوشاند.
 
شبستر : شبستر در ۶۰ کیلومتری‌ شمال‌ غربی‌ تبریز، در مسیر خط‌ آهن‌ تبریز – ترکیه‌ – اروپا و قسمت‌ جنوبی‌ کوهستان‌ میشو و شرق‌ دریاچه‌ ارومیه‌ واقع‌ شده‌ است‌. حدود شمالی شهرستان شبستر را شهرستان های مرند و ارسباران و حدود جنوبی و شرقی آن را شهرستان تبریز و اسکو می پوشاند و دریاچه ارومیه و آذربایجان غربی در حدود غربی شهرستان قرار دارند.

عجب شیر : از شهرستان های مهم شرق دریاچه ی ارومیه و از قدیمی ترین مناطق استان،با قلعه های مهم تاریخی است .