شهرستان های قزوین

شهرستان قزوین
این شهرستان در ۱۳۰ کیلومتری غرب تهران واقع شده و بوسیله اتوبان و راه آهن به تهران متصل است. آب و هوای این شهرستان در تابستان خنک و در زمستان سرد می باشد. میزان بارش سالیانه آن حدود ۳۱۸ میلیمتر و دمای متوسط هوا ۲۶ درجه سانتی گراد است. این شهرستان به طور متوسط ۱۰۷ روز یخ بندان است و رطوبت نسبی هوا بین ۴۹ تا ۵۷ درصد است. بخش شمالی شهرستان قزوین را کوهستانهای البرز در بر گرفته و قسمت جنوبی و شرقی آن را دشت نسبتاً همواری احاطه نموده است.
  شهرستان آبیک
این شهرستان در فاصله ۵ کیلومتری شرق قزوین بر سر راه تهران-
قزوین واقع شده است و دو جاده ترانزیتی بسیار مهم؛  یکی اتوبان و دیگری جاده آسفالته قدیم تهران از کنار آن می گذرد.
  شهرستان بوئین زهرا
این شهرستان واقع در دشت قزوین و در جنوب آن قرار گرفته است. فاصله آن تا قزوین حدود ۵۰ کیلومتر است. این شهرستان در کنار جاده بسیار پر تردد اصفهان به تهران واقع شده. زبان مردم بوئین زهرا ترکی و جمعیت آن ۴۸ هزار نفر در شهر و ۱۲۵ هزار نفر در روستاهای آن می باشد. شهرستان بوئین زهرا دارای ۴ شهر ( آوج، شال، رامند و مرکزی)، ۱۴ دهستان و ۲۵۴ آبادی دارای سکنه است.
  تاکستان
شهرستان تاکستان یکی از شهرستانهای استان قزوین است که در غرب استان واقع شده. مرکز آن، شهر تاکستان است. این شهر دارای ۴ بخش است که شامل ۳ شهر، ۹ دهستان و ۱۳۳ آبادی است. فاصله قزوین تا تاکستان حدود ۴۰ کیلومتر است که بوسیله جاده آسفالته و اتوبان تهران زنجان به قزوین متصل شده است.