شهرستان های قزوین

شهرستان قزوين
اين شهرستان در 130 كيلومتری غرب تهران واقع شده و بوسيله اتوبان و راه آهن به تهران متصل است. آب و هوای اين شهرستان در تابستان خنك و در زمستان سرد مي باشد. ميزان بارش ساليانه آن حدود 318 ميليمتر و دمای متوسط هوا 26 درجه سانتی گراد است. اين شهرستان به طور متوسط 107 روز يخ بندان است و رطوبت نسبی هوا بين 49 تا 57 درصد است. بخش شمالی شهرستان قزوين را كوهستانهای البرز در بر گرفته و قسمت جنوبی و شرقی آن را دشت نسبتاً همواری احاطه نموده است.
  شهرستان آبيك
اين شهرستان در فاصله 5 كيلومتری شرق قزوين بر سر راه تهران-
قزوين واقع شده است و دو جاده ترانزيتی بسيار مهم؛  يكي اتوبان و ديگری جاده آسفالته قديم تهران از كنار آن مي گذرد.
  شهرستان بوئين زهرا
اين شهرستان واقع در دشت قزوين و در جنوب آن قرار گرفته است. فاصله آن تا قزوين حدود 50 كيلومتر است. اين شهرستان در كنار جاده بسيار پر تردد اصفهان به تهران واقع شده. زبان مردم بوئين زهرا تركي و جمعيت آن 48 هزار نفر در شهر و 125 هزار نفر در روستاهاي آن مي باشد. شهرستان بوئين زهرا دارای 4 شهر ( آوج، شال، رامند و مركزی)، 14 دهستان و 254 آبادی دارای سكنه است.
  تاكستان
شهرستان تاكستان يكی از شهرستانهای استان قزوين است كه در غرب استان واقع شده. مركز آن، شهر تاكستان است. اين شهر دارای 4 بخش است كه شامل 3 شهر، 9 دهستان و 133 آبادی است. فاصله قزوين تا تاكستان حدود 40 كيلومتر است که بوسيله جاده آسفالته و اتوبان تهران زنجان به قزوين متصل شده است.