صنايع دستي مازندران

هنرهای سنتی( دستی) به آن دسته از میراث فرهنگی بشر اطلاق می شود که از نسلهای گذشته تا به امروز به حیات ارزشمند خود ادامه داده است. ذوق و خلاقیت همراه با بیان عواطف و جنبه های اقتصادی جزء، خصیصه های این آثار به شمار رفته و نمایانگر جنبه های هنری و فرهنگی و تاریخی و اقتصادی هر منطقه است. هنرهای سنتی مازندران تبلور ویژگیهای اعتقادی و آداب و فرهنگ مردم این مرز و بوم است و بر اثر نیاز آنان شکل پذیرفته است و از جمله آنها می توان به صنایع چوبی(لاک تراشی) اشاره کرد که مجموعه ای است از وسائل روزمره زندگی همچون دانه پاش- کفگیر و ملاقه و عصا و غیره. نمد مالی- حصیربافی-جاجیم بافی- ابریشم بافی- جوراب بافی و غیره از جمله صنایعی است که روستاییان به هنگام فراغت از کشت و کار بدان روی می آورند. قالیبافی نیز یکی از صنایع دستی این سامان است که با ویژگیهای خاص هنری هر منطقه بافته می شود.

 قلمزنی
 فرش کلاردشت
 معرق  
 جاجیم بافی

 سفالگری    منبت چوب و صدف
 لاک تراشی    گلیمچه متکازین