اين غار شگفت انگيز و زيبا در شهرستان پلدختر واقع شده است. ورودي غار بصورت چهار گوش در اندازه 50/2 * 20/2 متر است و به سمت شمال باز مي شود غار شامل دو طبقه مي باشد طبقه اول چهار اتاق و فضاهاي مرتبط به هم تشكيل شده است . طبقه دوم غار حدوداً 40*3 متر بالاتر از كف قسمت اول غار است . اين غارداراي اطاقهايي جهت استفاده بوده و نمونه اي ازمعماري صخره اي اشكاني است علاوه برآن اثر مذكوربه آيين مهر نسبت داده شده مساحت كلي فضاهاي تعبيه شده در اين غار دست ساز حدود 281 متر مربع است . از نكات قابل تأمل در اين غار مخازن آب در داخل اتاقهاست.اين غار مربوط به دوره اشكاني (پارتي )و به شماره 2660 در فهرست آثارملي ايران به ثبت رسيده است.