قلعهٔ بابک که به‌نام‌های «قلعهٔ بابک»، «دژ بابک»، «بذ و قلعه جمهور» هم معروف است، دژ و مقر سردار تاریخی آذربایجان، بابک خرم‌دین بوده‌است. این قلعه در نزدیکی شهر کلیبر در شمال شرق استان آذربایجان شرقی قرار دارد.

بنای قلعه بابک در پنج کیلومتری جنوب غربی کلیبر واقع است. بنای جمهور مرکب از قلعه و قصر است و بر فراز قلهٔ کوهستانی با نام جمهور در ارتفاع بیش از ۲۳۰۰ تا ۲۶۰۰ متر از سطح دریا واقع شده‌است. اطراف این قله را از هر طرف دره‌هایی به عمق ۴۰۰ تا ۶۰۰ متر فرا گرفته است و تنها یک راه به اصطلاح (بز رو) دارد. از کلیبر تا قلعه بذ ۳ کیلومتر راه سخت‌گذر را باید طی نمود ولی بعد از صعود به قله و ورود در قلعه، رنج راه به کلی از بین می رود. بعد از حملهٔ اعراب به ایران جنبش‌هایی به وجود آمد که یکی از آن‌ها به رهبری بابک خرمدین بود. مقر این جنبش در طول مبارزه در قلعه‌ای بود که بعدها به دلیل شجاعت و درایت بابک نام او را به خود گرفت. از جمله وقایع مهم و جالب زمان بابک، آوردن دین خرمدین است که خود او رهبرش بود.